موچي او دارواښاد نور محمد تره کي نورې لنډې کیسې

موچي لیکوال: نور محمد تره کی د کتاب پیژندنه : د کتاب نوم :         موچي ليکوال :                  نورمحمد تره کی مهتمم:                ډاکتر شیرحسن حسن خپرندوی :               په روسيه کې د افغانانو فرهنګي ټولنه چاپشمير:                ۱۰۰۰ ټوکه چاپ کال :                ۲۰۱۳ ميلادي / ۱۳۹۲ هجري لمريز چاپځای  : په دې راټولونو کې ۱- ارواښاد نورمحمد تره کى او د هغه لنډې کيسې (دش .حصین) سریزه                                                                                                        ۴ ۲- پښتو داستاني ادبيات د سياسي _ فکري مبارزې پر کرښو                                 م . زرين انځور                                                                                                                       ۱۴  ۳- دسریزې پرځای (دډاکترشاه زار لیوال ژباړه)                                     ۳۴ ۴-په پښتو ژبه کې…(دډاکتر شیرحسن حسن ژباړه)                             ۵۵ ۵- موچي                                                                                                                            ۶۷…


Hit Counter provided by technology news