هزار وعده ی خوبان یکی وفا نکند

هزار وعده ی خوبان یکی وفا نکند !  قسمت سی و نهم : محمد امین     آورده اندکه در قدیم و ندیم ها آسپ یکی از خلفأ را دزدیده بودند دربار خلیفه اعلام کرد که هرکس آن را پیدا کند خود آن آسب را به عنوان مژده گانی به او میدهند ، پرسیدند خوب اگر قرار است همان آسب را به او بدهند چرا این همه سروصدا و اعلامیه و اطلاعیه را پخش میکنند ؟ گفتند فقط می خواهند به اتفاق وزرایش یکجا با آن دزد عکس یادگاری بگیرند .!     حکایت انتخابات و اعلامیه و هیاهوی در…


Hit Counter provided by technology news