غزل

تکل

نظیف تکل غـــــــزل نور دې په سترګو په بڼو کې وړم لکه نـظـر دې په لـیـمـو کې وړم پاس دې په سر لکه تـاج د بـاچـا هم په رڼـا هم پـه تـیارو کې وړم … اینه خو نه یم چې  مې نه يې یـاد هر یوتصویردې په ماغزو کې وړم ستـا لـه دعـا نه مې تـوبـه تـوبه را کړی درد دې په ښیرو کې وړم تکل به ښه شې ښې لارې ته سم چې یاد د یاد دې په یادو کې وړم

حزب کمونیست روسیه ادعا کرد. ترکیه را جلو انداختند، آمر حادثه، دیگری است!

‎  مصاحبهء جالب ګنادی زوګانف رهبر حزب کمونسیت روسیه با رادیو صدای مسکو حزب کمونیست روسیه ادعا کرد. ترکیه را جلو انداختند، آمر حادثه، دیگری است! رادیو” گاواریت مسکوا” روز سه شنبه در ارتباط با سرنگون کردن هواپیمای نظامی روسیه توسط ترکیه، مصاحبه ای با رهبر حزب کمونیست روسیه” گنادی زوگانف” انجام داده است. س- اقدام روسیه در جواب به چنین عملی به ترکیه  چه خواهد بود؟ ج- قبل از هر واکنش حادی باید به عواقب آن توجه کرد. باید با دقت بررسی کرد که نیروی قدرتمند آمریکائی، اروپائی و ترکیه ای چه اهدافی را با حمایت کردن از داعش…


Hit Counter provided by technology news