دتیرې لړۍ په دوام : پایلې

NN

نورالحق نبی زاده دتیرې لړۍ په دوام: پایلې:      دا به ګرانه وي چې دا منل شوی واقعیت دروغ وګڼل شي ، چې مالي انترناسیونال نړیوال بهیرونه رهبري او له خپلې لوحې سره سم لوری ورکوي . د ماسون راکوسکي اعتراف د دې شاهد دی چې د ۱۹۱۷ کال په انقلاب کې د کومو موخو لپاره په پټه د مالي انترناسیونال پیسې وکارول شوې . په دې کې هم شک نشته چې د انقلاب خوځوونکی ځواک او خزانه چیان یهودان وو . په دې تړاو ډېر اسناد شاهدي ورکوي .       د اتلسمې پېړۍ په دویمې نیمایي کې د سود…


Hit Counter provided by technology news