سبزوار بازگشت

kabul

  سبزوار بازگشت ابوبکر  وقتی با عبور از دروازهء سرحدی تورخم، پاکستان را به قصد افغانستان ترک گفتم، به ملیشهء سرحدی پاکستانی گفتم: من از مردم مسلمان پاکستان تشکر می کنم. شما چهل سال مرا و افغانهای مانند مرا پناه دادید و تحمل کردید. من واقعا از شما ممنونم. خداوند بزرگ هیچگاه ما افغانها را در معرض این امتحان قرار ندهد که شما مجبور به ترک دیار تان و مهاجرت به افغانستان گردید… یاد چهل سال گذشته مرا به تفکر واداشت. واقعا چهل سال گذشت؟! بلی چهل سال! در سال 1354 که جوانان مسلمان علیه داود دست به فعالیت نظامی…


Hit Counter provided by technology news