کلکاني ګزار له حزب اسلامي څخه دړه وایسته

Ajmal Rohi کلکاني ګزار له حزب اسلامي څخه دړه وایسته لیک: حبیب الرحمن تاثیر کله چې ځینو کوتا فکره اشخاصو او د هغوی تالۍ څټو د قومي او ژبني سیاست د پرمخ وړلو په نیت، د افغانستان د معاصر تاریخ لیکونکي میر غلام محمد غبار په خبره: (چې حبیب‌الله کلکانی مشهور به «بچه سقو» د غلو، بیسوادو، فاسقو، فاجرو، مرتجعو او راهزنو پاچانو له مجلې څخه وو)، د ورستو هډوکو د بیا ښخولو خبره راپورته کړه، نو د نورو حساسیتونو د راپورته کیدو ترڅنګ یې په حزب اسلامي ډله کې هم چاکونه واچول، د دغه ګوند له فکري ګوندي جوړښت…

با زی سیاسی با استخوانهای مرده ها د مړو په هــډونو سیاسی لوبه

basam

با زی سیاسی با استخوانهای مرده ها د مړو په هــډونو سیاسی لوبه ********************************** عبدالرحمن بسام بادرک این واقعیت که کشور کثیر المله ما خانه مشترک همه ملیت ها واقوام برادر وباهم برابرمیباشد ,هرملیت وقوم حق دارد از مرده های خودبه شیوه متعارف بزرگداشت وارجګذاری نماید. درینجا موضوع بحث من یادی از خوبی ها وبدی های شاهان ،امیران ورئیسان فقید کشورما نیست بلکه موضوع قابل مکث رویدادآخیر فاجعه انگیز) ګور به ګورساختن) استخوانهای امیر حبیب الله خان کلکانی و شماری ازیارانش میباشد…. در وضعیت ایکه از هرگوشه وکنار کشورشعله های جنگ زبانه کشیده ,حکومت) وحدت ملی( از بیماری درمان ناپذیر…


Hit Counter provided by technology news