داز مونږ غنم رنګه صاحبان ولې خطرناک دي ؟

NN

داز مونږ غنم رنګه صاحبان ولې خطرناک دي ؟   لیکونکی نورالحق ن. څلی اشغالګر تل اوږد مهاله اشغال ته اړتیا نه لري ، ځکه چې په ګرانه بیه تمامېږي . اشغال په دې مانا هم نه دی چې هرو مرو دې پر هر څه باندې بشپړ کنترول ولري ، بلکې پر هغو څيزونو باندې د بشپړ کنترول لرلو په مانا ده چې مهم دي . اشغالګر یواځې د لاندې شوي اولس غاړه ایښودنې ته اړتیا لري . شونې ده چې اشغالګر دغه کار د لاندې شوي اولس په اړه د کره مالوماتو د لرلو ، ښې محاسبې او ښه سنجول…


Hit Counter provided by technology news