ایران: افغانستان به داعش مجوز فعالیت می دهد

is-3

ایران: افغانستان به داعش مجوز فعالیت می دهد ایران: افغانستان با هیچ کس و هیچ کشوری شفاف عمل نمی کند. ما با جریان نوطالبان مواجه هستیم که از جریان طالبان به رهبری ملاعمر اختر وو رهبران قبل از آن نیز متفاوت است و با داعش رابطه ندارد.   سیدرسول موسوی، سفیر پیشین ایران در تاجکستان  و یکی از تحلیل گرانی که منادی سیاست رسمی ایران به حساب می آید، در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا گفته  است:  امروز منازعه بین دولتمردان افغان وجود دارد که پای طالبان و گروه های دیگر در آن نیز در میان است. از طرفی دولت که…


Hit Counter provided by technology news