ابهام جدی در چگونگی قراردادهای دولتی با یک شرکت لبنانی در کابل

ابهام جدی در چگونگی قراردادهای دولتی با یک شرکت لبنانی در کابل Aug 26, 2017 – 13:38 کابل (پژواک، ۴ سنبله۹۶): یافته‌های یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که ظهور ناگهانی یک شرکت لبنانی در عرصۀ بازسازی افغانستان و روند واگذاری چندین پروژه به ارزش میلیون‌ها دالر به این شرکت، مبهم و غیرشفاف بوده است. در این تحقیق پژواک، تلاش شده است تا مشخص شود که چگونه شرکت “خطیب و العالمی”، در جریان دو سال گذشته موفق شده است حداقل هفت پروژه از جمله پنج آنرا به ارزش بیش از ۱۶ میلیون دالر به دست آورد و هزينۀ دو پروژه تا…


Hit Counter provided by technology news