ده تن ازفعالان مدنى درهرات نشست با رييس جمهور را تحريم کردند

ashraf ghani

ده تن ازفعالان مدنى درهرات

نشست با رييس جمهور را

تحريم کردند

27 Dec 2014

هرات (پژواک ٦ جدى ٩٣) :  ده تن از فعالان مدنی در هرات به رسم اعتراض  نشست با رییس جمهور اشرف غنى راتحریم کردند .

رييس جمهوراشرف غنى، امروز به هدف بررسى اوضاع امنيتى و حکومتدارى به ولايت هرات سفر نمود.

خلیل پارسا مسوول شبکۀ جامعه مدنی هرات به روز شنبه (٦جدى ) به آژانس خبرى پژواک گفت که فعالان مدنى هرات به دليل موجوديت برخى ازسياسيون که باجامعه مدنى هيچ رابطه نداشته ؛ نشست با رييس جمهوررا تحريم کردند .

موصوف مى گويد، افرادی‌که در راس جامعۀ مدنی هستند و باید در این نشست حضور می‌داشتند و خواسته‌های‌شان را با رییس جمهوری شریک می‌ کردند متاسفانه دعوت نشده بودند ودراين نشست حضور نداشتند .

اوگفت : ( دراين نشست بجاى فعالان نهاد هاى جامعۀ مدنى  ده ها تن ازسياسيون وافرادى که مربوط به يک جريان سياسى ميباشند ،دعوت شده بودند . )

هماهنگ کنندۀ شبکه‌ نهادهای مدنی این ولایت درادامه صحبتهايش گفت ، به ‌نام جامعۀ مدنی، شماری از افراد به‌ شکل سلیقه‌ای با رییس جمهور دیدار داشتند “در کُل هماهنگی درستی” صورت نگرفته بود .

وى افزود : (سؤ استفاده دولت مردان هرات از نام جامعه مدنى صورت گرفته است

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news