د حزب اسلامي افغانستان اعلاميه

د حزب   اسلامي افغانستان اعلاميه

ارسالی   حزب اسلامی

9/29/2013

د حزب اسلامي غړي د ارغنديوال د   وروستي دريځ او کابل ته د قطب الدين هلال د تگ په اړه پوښتني کوي، هغوى ته وايو:   له ډاکټر عبډ الله سره د ارغنديوال توافق نه يوازي شخصي تصميم دئ بلکي هغه ته د   يوه غلط او نا سم تصميم په سترگه گورو، دا د حزب اسلامي له لوړ شان ډېره لري ده   چي د داسي توافق برخه شي او د داسي څېرو حمايت وکړي، حزب اسلامي به هيڅکله د   داسي چا ملاتړ و نه کړي چي د دښمنانو په خدمت کي وي، د اشغالگرانو ملگرتيا کوي   او د ناټو ځواکونو پر مزيد پاته کېدا ټينگار کوي. انجنير قطب الدين هلال په خپل   سر او د حزب له اجازې او موافقې پرته کابل ته تللى، نه د حزب استازيتوب کوي او   نه حزب د ده له هڅو سره موافق دئ، که هغه په انتخاباتو کي د چا حمايت کوي او يا   هم ځان کانديدوي دا په بشپړه توگه د هغه شخصي حمايت او ځانگړى تصميم وي او هيڅوک   دي د هغه د حزب حمايت او دريځ نه تعبيروي، نو دا په بشپړه توگه شخصي حمايت دئ   مونږ د هغه چا مرسته نه کوو چي امريکايکان يې را وړاندې کول غواړي.

*********

اعضاى   حزب به ارتباط موضعگيرى اخير ارغنديوال و رفتن قطب الدين هلال بکابل پرسشهاى   بعمل آورده اند، در پاسخ ياد آورى ميگردد که توافق ارغنديوال نه تنها اينکه يک   تصميم شخصى است، بلکه اين توافق را به نگاه يک تصميم غلط مى بينيم، اين از شان   حزب اسلامى خيلى فاصله دارد که بخشى از يک چنين توافق شود و از چنين چهره ها   حمايت نمايد.

حزب   اسلامى هر گز از افرادى پيشتيبانى نخواهد کرد که در خدمت دشمنان قرار گرفته اند،   اشغالگران را حمايت و از ادامه حضور سربازان ناتو جانبدارى نموده اند.

انجنير   قطب الدين هلال بدون اجازه و موافقت حزب و به تصميم خود به کابل رفته، نه از حزب   نمايندگى ميکند و نه حزب با فعاليتهاى وى توافق دارد و اگر وى در انتخابات از   کسى حمايت، یا خودش را کانديد ميکند، اين فيصله شخصى او است و هيچکس اين   حمايت را بمفهوم پيشتيبانى و حمايت حزب تعبير نخواهد نمود و اين بطور کل اقدام   شخصى است و حزب از کسى پيشتيبانى نميکند که خواهان پيشقدمى امريکايها در   افغانستان مى باشند

 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news