اشرف غنی قبل از سفر به هند نخست اطمینان پاکستان را حاصل نموده است

اشرف غنی قبل از سفر به هند نخست اطمینان پاکستان را حاصل نموده است .

اشرف غنی قبل از سفر به هند نخست اطمینان پاکستان را حاصل نموده است .

 

nauandeshi Peshawar 09

نواندیشی پیشاور : روزنامه امت چاپ کراچی درباره سفر محمد اشرف غنی رئیس دولت وحدت ملی افغانستان طی گزارشی بقلم سیف الله خالد از افسران بازنشسته اطلاعات ارتش پاکستان ISI را برشته تحریر در آورده است و در این یادداشت با صراحت به گفتگوهای مقدماتی میان تیم امنیتی ارگ کابل و مقامات ارشد نظامی پاکستان اشاره شده است و این گفتگوها را ترتیب اجندای سفر اشرف غنی به هند وانمود ساخته است . آقای خالد نویسنده مقاله چنین مینویسد : رئیس غنی قبل از سفر به هند مقامات پاکستانی را از جزیات سفر مطلع ساخت و به پاکستانی ها اطمینان داد که وی اسناد و شواهد محکمی مبنی بر حمایت هند از تروریزم در افغانستان به صدراعظم مودی و دیگر مقامات امنیتی ارائیه خواهند کرد . و درعین حال به پاکستان اطمینان داده شده که در مذاکرات میان هند و افغانستان هیچگاه مسأله ارتباطات نظامی و خریداری اسلحه مورد توافق قرار نخواهند گرفت . البته نه میتوان از همکاری های اقتصادی و سیاسی کشور هندوستان چشم پوشی کرد ، گزارشها حاکی از آن است که آقای غنی به دلیل آغاز حملات گسترده طالبان بر ولایت قندوز دوره مسافرت اش را چند ساعت به تعویق انداخت  و تا هنوز هم معلوم نیست که آیا بازهم این سفربه تعویق خواهند افتاد یا خیر ؟ از سوی دیگرگزارشهای که از سوی منابع مطلع در اسلام آباد به روزنامه امت رسیده است حاکی از سراسیماگی مقامات هندی دارد زیرا هند به جای حامد کرزی  میزبان شخصیتی است که قبل از سفر به هندوستان از کشورهای چین و پاکستان دیدن نموده و بهاین کشور ها دست دوستی و همکاری دراز نموده است . سراسیماگی مقامات هند از آنجهت نیز به مشاهده میرسد که رئیس غنی نه تنها خواستار تحکیم مناسبات ائنده در حوزه امنیتی و نظامی نیست بلکه خواستار ابطال تمامی معاهداتی است که قبلأ با کشور هندوستان از سوی حکومت حامد کرزی به امضأ رسیده بود . هرچند گزارشها حاکی است که کشور هند تحویل دهی سه فروند هیلیکوپتر نظامی را به افغانستان تا ماه مارچ در نظر گرفته بود اما به دلائیل ذکر شده تاهنوز هم این معامله به پیش نرفته است . ازاینکه قبل از سفر به هند اجندای سفرش را با مقامات چینی و پاکستانی مطرح کرده بود  و به هردو کشور اطمینان داده است که نه تنها افغانستان هرگز پایگاه کشور هند نخواهد شد بلکه هیچگاه از وی بحیث سرباز اجیر هندوستان استفاده نخواهد شد . همچنان در این مقاله به برخی پهلوهای دیگری از سفر رئیس غنی اشاره شده است که فقط به بخش های پراهمیت آن اکتفا گردید .

منبع : روزنامه امت چاپ کراچی 

 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news