غزل: امید عمرخیل

tears_high res

غزل: امید عمرخیل

دا هره اوښکه په زړګي زما درنه پرته ده10984497_950503494970289_1295841827592657884_n

چې ېې له سترګو تویوم ډکه چینه پرته ده

یو څه آرام مې خپل زړګي ته تنهايي کې ګورم

کاږم نفس سلګۍ سلګۍ مې په سینه پرته ده

دیو سهار په انتظار کې کاروانونه درومي

نشته رڼا دغه هجران ته توره شپه پرته ده

د بیا ځوانۍ مې د لیدلو زه هنداره غواړم

ستا د پښو لاندې ماته شوې آینه پرته ده

ساه مې تنګیږي چې تړمه مې تڼۍ امیده!

زما ګریوان کې د وعدو لویه دېره پرته ده

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news