در سوگ زلزله زده گان بدخشان

در سوگ  زلزله زده گان بدخشان 

     برګرفته از:بهارستان اندیشه«ستایشګرروشنګری»

 پنجم ماه عقرب ۹۴
     ٬۲۵ ماه اکتوبر۲۰۱۵
          فجایع زنجیره ی٬ سال پار در روستای « اب باریک ٬ ارگو ٬ بدخشان » امسال امواج سرکش و بی ازرم  زلزله از روستای  ٬سوچ توابع ولسوالی جرم در تسلسل  کوهای لاجوردین  حدود ۷۵ کیلومتری شرق شهرفیض اباد ٬چنان  به جنبش درامد که گویی جنگ و جهاد منهوس ٬ خونریزی ها و معاصی روی زمین ٬ اژدهای خفته و خشماگین زلزله ی ۷٬۵ ریشتری  را در اعماق ۲۱۲کیلومتری  زمین به عصیان دراورد ٬ و درمدت نیم دقیقه نتنها وطن و منطقه اسیا را پر از تباهی وویرانی غم انگیزی کرد .                                                     بادیدن صحنه های هولناک زلزله در همه جا ها  اضطراب هولناکی دراذهان مان  زنده می شود ٬ اندوه ما به جانباخته گان ٬ و مصیبت رسیده گان واژه های خاموش اشک اند  که منبعث از قطرات باران روح مان  که شراکت مان را در ماتم غمدیده گان تبین میکند  سرازیر می گردند . 

الهی این بلا دور از زمین باد

زمین را درد و رنج آخرین باد

    زلزله بعنوان یک پدیده پر٬افت  طبیعی تا بحال  قابل پیشگری نبوده است . انچه دارای اهمیت اساسی است  مسله حفظ حیات از تاثیرات منفی زلزله است .                     دراینجا  مقاله ای رامی اوریم که مطالعه ان برای کاهش مخاطرات زلزله ازضروریات خواهد بود :   

   تذکر :  ، هنگاميكه ساختمانها تخريب مي شوند وزن سقف كه بر روي اشياء و مبلمان فرود مي آيد ، آنها را درهم مي كوبد و فضاي خاليی  را در كنار آنها ايجاد مي نمايد اين فضا همان چيزي است كه  به آن مثلث حيات((Triangle Of Life  گفته می شود  هر اندازه اشياء بزرگتر و محكم تر باشند كمتر فشرده مي شوند و هر اندازه كمتر فشرده شوندفضاي خالي كه احتمال زنده ماندن افرادي را كه به آن پناه مي برند بيشتر مي شود  يك بار ديگر مي توانيد ساختمان فرو ريخته را در تلويزيون نگاه كنيد مثلث هايي را كه شكل گرفته اند را شمارش كنيدآنها در اكثر نقاط وجود دارند و از معمول ترين  اشكالي هستندكه در داخل آوارها به راحتي مي توانيد مشاهده نماييد.

نكات و توصيه های مهم :

۱-   در هنگام بروز زلزله و فرو ريختن ساختمان هر كسي كه از روش (Duck And Cover) ( خميده و پنهان شده ) استفاده كند بدون استثناء و همواره محكوم به مرگ است . افرادي كه زير اشيائي نظير ميزها و چوکی ها و موبل ها پنهان میگردند احتمال اسیب دیدن انها بسیار زیاد است .
۲ـ  سگها و گربه ها و بچه ها همگي آنها  اغلب بصورت طبيعي در وضعيت جنيني كه در رحم قرار دارند ، خم مي شوند و شما هم بايد همين طور عمل كنيد. اين غريزه طبيعي ايمني و اصل بقاء است . شما مي توانيد با همين شيوه در فضاي خالي كوچكتري زنده بمانيد. پس در زمان بروز زلزله سريع خود را كنار اشياء بزرگ ، مانند  تختخواب بزرگ و يا اجسام محكمي كه در مقابل ضربه كمتر فشرده مي شوند و فضاي خالي در مجاور خود باقي مي گذارند ، قرار دهيد.  
۳- ساختمان هاي چوبي از ايمن ترين نوع ساختمانها محسوب مي شوند كه مي توانيد در هنگام وقوع زلزله در داخل آنها باشيد ، دليل آن ساده است چونكه چوب قابل انعطاف  بوده و با نيروي زلزله به راحتي حركت مي كند . اگر ساختمان چوبي فرو ريزد فضاهاي خالي بزرگي  ايجاد مي شود . همچنين ساختمانهاي  
۴ـ   اگر زلزله درهنگام شب  و زماني كه شما در رختخواب خود هستيد اتفاق بيفتد كافي است  از روي تخت به پايين بغلتيد ، يك  فضاي ايمن و مناسب در اطراف تخت وجود دارد . هتلها مي توانند نرخ زنده ماندن ساكنان خود را  در هنگام وقوع زلزله ، با نصب تابلوي راهنما در پشت در اتاقها و اطلاع رساني به ساكنان مبني بر اينكه ” در هنگام وقوع زلزله روي زمين كنار تختخواب دراز بكشيد” افزايش دهند.
۵-   اگر شما هنگام وقوع زلزله در حال تماشاي تلويزيون هستيد و فرار از در يا پنجره برايتان بسادگي امكانپذير نيست ، در وضعيت  جنيني در كنار  تخت خواب  يا موبل بزرگ خم شويد.
۶-  هرگز در هنگام وقوع زلزله بر روي زینه ها نرويد چونكه پله ها داراي گشتاور فركانسي متفاوتي هستند و لذا مجزا از تنه اصلي ساختمان نوسان مي كنند. به عبارت دیگر زینه  و بقيه ساختمان با همديگر برخورد مي كنند تا اينكه شكستگی اي در پله رخ دهد و كساني كه روي پله هستند قبل از اينكه پله خراب شود توسط گامهاي پله گرفتار شده و بصورت وحشتناكي قطع عضو خواهند شد . در هنگام زلزله حتي اگر ساختمان فرونريزد باز هم از پله ها دور بمانيد چونكه پله ها از مناطقي هستند كه احتمال تخريب بيشتري دارند حتي اگر پله ها توسط زلزله فرو نريزد ممكن است در اثر وزن ازدحام زياد افرادي كه فرياد كشان از روي آن در حال فرار هستند فرو بريزد. پله ها بايد پس از وقوع زلزله هر چند كه ساختمان آسيب نديده باشد از نظر ايمني مورد آزمايش قرار گيرند.
      ۷-   به ديوارهاي محيطي ساختمان نزديك شويد و يا در صورت امكان به بيرون از آنها برويد. هرچه داخل تر و دور تر از ديوارهاي محيطي ساختمان باشيد احتمال اينكه راه گريز شما مسدود شود بيشتر خواهد بود.
۸- كساني كه در هنگام وقوع زلزله در جاده ها داخل موتر خويش مي مانند وقتي كه جاده یا سرک  طبقه فوقاني روي آنها خراب مي شود( در اتوبانهاي دو طبقه ) ، جان خود را از دست مي دهند. اين دقيقآ همان چيزي است كه در آزادراه نيميتز (Nimitz Freeway) رخ داد و قربانيان زلزله سانفرانسيسكو همگي در داخل خودروي خود به هنگام زلزله باقي ماندند و همگي كشته شدند . آنها مي توانستند زنده بمانند اگر از خودرو خارج شده و در كنارآن نشسته و يا دراز كشيده بودند.كليه خودرو هاي له شده  بجز خودروهائي كه ستونهاي پل مستقيمآ روي آنها سقوط كرده بود، داراي فضاي خالي اي به ارتفاع ۹۰ سانتي متر در اطراف خود بودند.
۹- از خزيدن  در داخل خرابه هاي دفاتر روزنامه ها و يا اداراتي كه كاغذهاي انباشته زيادي در آنها وجود داشته است ، مشاهده شده است كه كاغذ داراي خاصيت ارتجاعي بوده و چندان فشرده نمي شود لذا فضاهاي خالي زيادي در اطراف بسته هاي كاغذ بوجود مي آيد كه مي تواند در زمان زلزله مورد استفاده قرار گيرد . ختم. عکس ها           
 
 F

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news