مقامات: حملات گروهى طالبان بر دو ولسوالى پکتيکا دفع شده است

Paktka321

مقامات: حملات گروهى طالبان بر دو ولسوالى پکتيکا دفع شده است

Oct 29, 2015 – 12:53

شرنه (پژواک،٧عقرب٩٤): مقامات ميگويند که حملات دسته جعى صدها طالب مسلح بر دو ولسوالى ولايت پکتيکا را به عقب زده اند.

اين حملات، حوالى ساعت 7 شب گذشته بر ولسوالى هاى اومنه و وازیخواه ولايت پکتيکا صورت گرفته است.

نورالرحمن يکى از باشندگان اومنى، به تاريخ(٧عقرب) به آژانس خبرى پژواک گفت که طالبان مسلح، ساعت ١:٠٠ شب گذشته بر مقام و پوسته هاى امنيتى ولسوالى، حملات دسته جمعى انجام داده و مردم محل، تمامى شب در تشويش بوده اند.

وى افزود که در مورد تلفات و جراحات وارده، معلومات بيشتر ندارد؛ اما جسد سه پوليس و چهار طالب مسلح را مشاهده کرده است.

نبى الله پيرخيل سخنگوى والى پکتيا، به پژواک گفت که طالبان مسلح، شب گذشته از چهار استقامت بر ولسوالى وازيخواه حمله نموده اند که با رسيدن پوليس سرحدى، شمار زيادى از طالبان مسلح کشته و مجروح گرديده اند.

وى افزود که در اين درگيرى، ١٥ طالب مسلح کشته شده و ده ها تن ديگر جراحت برداشته اند.

پيرخيل علاوه کرد که مخالفين مسلح، همزمان بر ولسوالى اومنه نيز حمله نموده که حملات آنها با رسيدن نيروهاى کمکى به منطقه، به عقب زده شده اند.

منبع گفت که در اين حملات، دو پوليس محلى به شکل سطحى جراحت برداشته و به کسى ديگر آسيب نرسيده است.

طالبان مسلح، مسووليت اين حمله را برعهده گرفته اند.

ذبيح الله مجاهد سخنگوى اين گروه به پژواک گفت که شب گذشته، بر ولسوالى اومنى حمله نموده اند که طى آن، سه پوسته را تصرف کرده و شمار زيادى پوليس را کشته و مجروح نموده اند.

اما مقامات دولتى ميگويند که فقط دو پوليس جراحت برداشته و به کس ديگر آسيب نرسيده است.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news