افزایش دالر در برابر پول افغانی؛ قیمت برق را در افغانستان بالا برد

afghanistan

افزایش دالر در برابر پول افغانی؛ قیمت برق را در افغانستان بالا برد

Bokhdi
پنجشنبه ٠٧ عقرب ١٣٩٤ ساعت ١٦:٥٩

مسوولان شرکت برشنا می گویند قیمت برق وارداتی کشور از ۲ افغانی به دو افغانی و۵ پول افزایش یافته است.

قیمت برق در افغانستان بالا رفت قیمت برق در افغانستان بالا رفت
شرکت برشنا علت بالا رفتن مصرف برق در کشور را بالا بودن دالر خواند که در بازار های افغانستان یک دالر امریکایی به ۶۴،۴۰  افغانی رسیده است.
آنان می گویند برق افغانستان وارداتی است و هنگام قرار داد شرکت برشنا با کشور های وارد کننده، یک دالر به ۴۸ افغانی بود اما اکنون با بلند رفتند دالر قمیت برق نیز افزایش پیدا کرده است.
به گفته مسوولان این شرکت قرار داد برق با کشور های تولید کننده سه سال قبل زمان که ۱ دالر با ۵ افغانی تبادله می شد، به امضا رسیده است.
این شرکت می گوید آنان از کشور تولید کننده برق را به دالر خریداری می کنند و در افغانستان مردم صرفیه پول برق خود را به افغانی می پردازند.
مسوولان این شرکت می گویند با تا و بالا شدن دالر تغییرات در قمیت برق وارداتی افغانستان وارد می شود.
افغانستان با وجود برق آبی از کشور های همسایه نیز برق خریداری می کند برق آبی نمی تواند جواب گویی نیازمندی های مردم افغانستان باشد، بنا دولت افغانستان چند سال قبل از کشور های ترکمنستان و ایران برق خریداری کرد.
وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا به رادیو آزادی گفته است کاهش قیمت افغانی در برابر دالر آنان را مجبور کرده تا قیمت برق را بیشتر کنند.
آقای توحیدی گفته است این شرکت توان پوره کردن مصارف برق در حال حاضر را ندارد و آنان در نشستی به این نتیجه رسیدند تا هر فی کیلووات برق را به ۵ پول افزایش دهند.
پیش از این مصرف فی کیلو وات برق در کشور به ۲ افغانی بوده و حالا هر فی کیلو وات برق به ۲ افغانی و ۵ پول رسیده است.

برق وارداتی برق وارداتی
حال، شرکت برشنا در هر هزار کیلو وات برق پنچا افغانی اضافه کرده است (قبل از این اگر برای یک هزار کیلو وات برق دو هزار پرداخت می شد اکنون این قیمت به دو هزار و پنچ صد افغانی رسیده است.)
امید واری های کاذب
پیش از این مردم افغانستان از افزایش قیمت ها در کشور شکایت داشتند، آنان بر این باور اند که در افغانستان زمان که قیمت بالا رفت دوباره کاهش پیدا نمی کند.
شهروندان افغانستان از افزایش قیمت نان و کرایه موتر های شهری شکایت داشتند که در صورت پاین امدن مواد سوختی در کشور قیمت کرایه موتر و نان کاهش پیدا نکرده است.
حال، مسوولان شرکت برشنا می گویند در صورت که در آینده قیمت دالر در بازار های افغانستان کاهش پیدا کند آنان تغییرات را دوباره در قیمت صرفیه های برق وارد می کنند.
مسوولان شرکت برشنا وارد کردن ۵ پول در قیمت برق برای مردم را ناچیز می خوانند اما گفته می شود خانواده ها در هر دوره میتر خوانی کمتر از ۱۰۰ افغانی نمی پردازند و صرفیه آن بعد از این یک رقم درشتی برای خانواده خواهد بود.
در همین حال محمد حسین یوسفی محصل دانشگاه کابل به خبر گزاری بخدی گفت: این انصاف نیست که شرکت برشنا پول به دست ناورده را از مردم بگیرد.
یوسفی به این باور است که شرکت برشنا پولی را که از مقام های بلند پایه دولتی گرفته نتوانسته است، در صدد آن است تا این پول را از مصارف برق خانواده بدست بیاورد.
گزرش سیگار در مورد شرکت برشنا

حدود دو سال قبل، سیگار یا اداره بازرسی امریکا اعلام کرد که شش وزارت افغانستان و یک اداره مستقل در این کشور میلیون ها دالر امریکا را درست مصرف نکرده و حساب درست پس نداده اند.
سیگار در گزارش خود برعلاوه شش وزارت افغانستان شرکت برق (برشنا) را نیز قلم داد کرده بود که کمک یک میلیارد و ۶ میلیون دالر٬ آژانس توسعه بین المللی آمریکا(USAID) را درست مصرف نکرده و در این مورد گزارش درست ارایه نکرده اند.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news