سياسي گوندونه او که سياسي قبيلې؟

dastageer roshanyali
دستگير روشنيالی
 ·له فیسبوک څخه

سياسي گوندونه او که سياسي قبيلې؟
سره د دي چي په نړۍ کي نوی رامنځ ته شوی حالت، کوم چي له يوې خوا په گلوباليزم او تکنولوږيک انقلاب او له بلي خوا په اقتصادي بحران مشخص کېږې او اقتصاد د سياست له کنتروله وزي، اوسني سياسي جوړښتونه او له دي جملي سياسي گوندونو تر پوښتني لاندي راوستي او په کلکه يي د نويو نظريو، نويو ارزښتونو او نويو جوړښتونو ضرورت منځ ته کړي دی، خو په يوه دموکراتيکه ټولنه کي ددي تصورکول ډيرگران کاردی چي سياست له سياسي گوندونو پرته عملي شي او يا د واک په هکله د سياليو له ډگر سياسي گوندونه و يستل شي.
په افغانستان کي ددي معمول خلاف نه په سياست د گوندونو تاثير شته دی او نه هم واک په عمل کي د سياسي گوندونو د سيالې موضوع دی. دلته واک له هماغه پيله او د پيړيو له پاره د سياسي سياليو په ځای د وگړو، وروڼو، کاکاگانو، کورنيو او په ځانگړي توگه د قومونو او د قبيلو د توربورگينو او سياليو موضوع ده اوس هم همدا ډول حالت ادامه لري. روانه جگړه هم د دي ډول سياليو پياوړی رنگ لری.
همدا اوس اوس موجودي واکمنۍ ته دا او هغه سياسي گوند او گوندونو ايتلاف چلينج نه دی. دا په خپله يوه لويه سياسي تراژيدي ده او دا په خپله سياسي وروسته پاتي والی دی. ددي معنا دا دی چي ټولنه تر اوسه له سياسته بيگانه پاتي کېږې. د دي معنا دا هم دی چي ټولنه تر اوسه هم د ځان او راتلونکي په هکله بي توپيره پاتي کېږې. په دي ډول يوه حالت کي په اصطلاح سياسي گوندونو په عمل کي سياسي بي تاثيره ډلو ته پاتي کېږې، کومي چي نه په سياست تاثير لري او نه د سياسي سيالې کولو جوگه دي.
د قوم، مذهب، سمت او ژبي په بنیاد ويشلي ټولني نه يوازي د سياست خپلواکي له منځه وړي، بلکي د سياسي گوندونو او سياست کونکو تفکر، تگلاري او چلند يي هم په کلکه اغيزمن کړي او موجود گوندونه د سياسي ځانگړتياو په ځای پياوړي قوم او ژبني ځانگړتياوي لري، کوم چي د سياسي گوندونو په ځاي سياسي قبيلو ته پاتي کيږي. دا حالت په سياسي ډگر کي د سياسي پلوراليزم په ځای قومي، مذهبي او سيميز پلوراليزم دی

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news