شمار بيجاشدگان داخلى در افغانستان دو برابر شده است

asulant

شمار بيجاشدگان داخلى در افغانستان دو برابر شده است”

May 31, 2016 – 16:04

کابل(پژواک،۱۱جوزا۹۵): نتايج يک گزارش تازۀ سازمان عفو بين الملل نشان مى دهد که در سه سال اخير، رقم بيجاشدگان داخلی در افغانستان حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است.

براساس يافته هاى اين گزارش که امروز تحت عنوان “اولادهايم در اين زمستان خواهند مُرد” به نشر رسيد، ميزان بيجاشدگان داخلی درافغانستان از اثر منازعات و جنگ در سه سال اخير، به يک عشاريه دو ميليون تن رسيده است؛ درحاليکه اين رقم قبل از سال ۲۰۱۳  به  ۵۰۰ هزار تن تخمين شده بود.

در اين گزارش که با يکصدبيجاشدۀ داخلى در ولايات کابل، هرات و بلخ مصاحبه شده است، نشان ميدهدکه توجه جهان نسبت به افغانستان کمتر گرديده که اين کار، باعث فراموشی وضعيت رقت بار کسانيکه از اثر درگيريها بيجاه شده اند، شده است .

سازمان عفو بين الملل، در اين گزارش خود دريافته است که وضعيت بيجاشدگان در چند سال گذشته، بخاطر کمک های اندک و عدم رسيدگی به نيازمندی های اساسی شان، بطور چشمگيری خرابتر شده است.

افزون برآن دراين گزارش آمده است که  در حال حاضر، بيجاشدگان در يک وضعيت فلاکت بار برای زنده ماندن، با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

 يافته هاى گزارش بيانگر اين است که بيجاشدگان با مشکلات آب آشاميدنى صحی، ارايه خدمات صحی، کمبود غذا و عدم دسترسی به تعليم  روبرو بوده و با گذشت هر روز  اين مشکلات افزايش مى يابد.

دراين گزارش گفته شده است: “بيجاشدگان براى زنده ماندن مبارزه می­کنند؛ اما هيچ روشنايی برای ختم اين وضعيت ديده نمی ­شود.”

چمپا پاتيل (Champa Patel) رييس بخش آسيای جنوبی سازمان عفو بين الملل، امروز در نشست خبرى گفت که وعده هاى زيادى براى بهبود وضعيت بيجاشدگان داخلى، ازسوى حکومت داده شده؛ اما تاکنون اين وعده عملى نگرديده است .

وى علاوه کردکه پاليسی جديدازسوى حکومت در مورد بيجاشدگان داخلی، در سال ۲۰۱۴ به تصويب رسيد که اين پاليسی، می­تواند نقش مهم و اساسی را در وضعيت بيجاشدگان بازی نمايد؛ اما متاسفانه اين پاليسی به دليل موانع ازجمله  فساد ادارى و مالى، نبود ظرفيت در حکومت و نبود تمايل در سطح بين المللی تطبيق نگرديده است .

اولاف بلومکويست olof Blomaqvist  يکتن از محققان اين نهاد گفت که بايد جامعه بين المللی نيز در عملی شدن اين پاليسی سهم بگيرد؛ بخاطريکه افغانستان نمی­تواند به تنهایى آن را عملی  کند.

حسين سمندر، يکتن از بيجاشدگان داخلی که درساحه چمن ببرک شهرکابل بودوباش دارد گفت که بيجاشدگان، با مشکلات زياد دست و پنجه نرم ميکنند.

وى افزود: “حق ما برای ما داده نمی­ شود، از بالای سر ما برق تير شده؛ اما ما برق نداريم، در زير زمين آب است؛  اما ما آب برای نوشيدن نداريم.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news