بلاول زردارى: افغانها بدون مداخلات خارجى میتوانند مشکلات خود را حل کنند

nawaz

بلاول زردارى: افغانها بدون مداخلات خارجى میتوانند مشکلات خود را حل کنند

Jan 31, 2017 – 14:46

کابل (پژواک، ١٢ دلو ٩٥): بلاول زردارى رييس حزب پيپل(مردم) پاکستان مى گويد که مشکلات افغانستان را فقط خود افغان ها بدون مداخلات کشورهاى خارجى، مى توانند حل کنند.

بلاول زردارى که پسر بى نظير بوتو نخست وزير پشين و آصف على زردارى رييس جمهور پيشين پاکستان است، اين اظهارات را طى يک نشست در انستيتيوت صلح امريکا در واشنگتن ابراز داشت.

موصوف براى ايجاد روابط با حکومت جديد امريکا، به واشنگتن رفته و طى سفر خود با مقامات مختلف حکومتى و شخصيت هاى سياسى و ديپلماتيک ديدار کرده است.

او افزود که امريکا ميلياردها دالر در افغانستان مصرف کرد؛ اما به مشوره هاى رهبران سياسى پاکستان گوش نداد.

بلاول زردارى گفته است: “ما مکرراً به امريکا گفتيم که افغانستان بايد مشکلات خود را خود هموار کند، چرا که تجارب اين را ثابت کرده که مشکلات افغاها را، ديگران حل کرده نمى توانند.”

به گفتۀ موصوف، فقط رهبران افغان مى توانند که منازعات خود را با مخالفين مسلح، از طريق مذاکرات هموار کنند.

او افزود که دستاوردهاى افغانستان در بخش حقوق زنان و قانون اساسى، بدون وحدت و اتفاق رهبران سياسى افغانستان با تهديد مواجه مى شود.

او گفت: “ما هميشه مى خواستيم که افغانستان به رهبران آن واگذار شود که آنها سرنوشت کشور خود را تعيين نمايند.”

رييس حزب پيپل افزود که پاکستان بدون کدام بديل، کشور متحد امريکا در منطقه است و از مبارزۀ جارى با تروريزم، شديداً حمايت کرده است.
به گفتۀ موصوف، پاکستان از زمان جهاد افغان ها عليه تجاوز شوروى، متحد امريکا بود و تاکنون با امريکا دوستى دارد.

شفيق همدم آگاه امور سياسى افغان در واشنگتن گفت که روابط حکومت افغانستان با حزب پيپل خوب بود؛ اما در پاکستان صلاحيت هاى زياد در دست اردو و استخبارات است.

او افزود که بلاول بوتو زردارى، مى خواهد که نقش مهم در نظام سياسى آيندۀ پاکستان بازى کند، از همينرو براى کسب حمايت براى خود، حزب و پاکستان؛ به امريکا آمده و با حکومت جديد امريکا به رهبرى دونالد ترمپ مذاکره مى کند

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news