نوروز ته سرود

ghafoor Liwal

نوروز ته سرود

عبدالغفور لیوال

Related image

له بامي بلخه راپاڅه ، دنوروز دسهارباده
پسرلی دعشق راخور کړه له زاړه ام البلاده
دهېلمندمسته څپه شه په لرغوني سیستان واوړه
دکابل ارغوان ښکل کړه ، دباګرام هواکړه ښاده

پرسرلوړي هري واوړه ، چې ګذرپه اصفهان کړې
بخاراته وږمه یوسه ،چې پرواز په بدخشان کړې
دسوما په باده مسته ! د( سدې ) دجشن یاده
له بامي بلخه راپاڅه ، دنوروز دسهار باده

له ( ګنجه ) تراباسینه ، له ګنګا تر سمرقنده
له قونیې ترفراه روده ، له لاهوره ترخجنده
دزلمو دي اتڼونه ، دښایسته پېغلو نڅا ده
له بامي بلخه راپاڅه ، دنوروز دسهارباده

نوی کال دی ، نوی ژوند دی داقبال ستوری بلند دی
ددانې نوی پیونددی ، ددهقان خاطر خرسنددی
ترپښو لاندې سبزه ده ، پاس دعشق نوې هواده
له بامي بلخه راپاڅه ، دنوروز دسهار باده

سمنک دې شنه قدم ته ، هفت مېوه دسپرلي دم ته
قزاقي سمنددې زین کړه ، راشه بیا قرغزي چم ته
چې بیا یو کړو سره زړونه ، لویه سوله کړه بنیاده
له بامي بلخه راپاڅه دنوروز دسهار باده !

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news