تا تــه وایم اې بابا د غـرونو بازه

 تا تــه وایم اې بابا د غـرونو بازه
 داجمل حصین
په خوښه

تا تــه وایم اې بابا د غـرونو بازه
هنګامـه جـوړه کړه بیا د غرونو بازه

بیا توپان شه, په ټپه کې د ملالې

بیا تس نس کړه, د زاغانو تورې ځالې

اې لــرغــونې اریـانـا د غرونو بازه

تــا تــه وایم اې بابا د غرونو بازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ناست دی بیا خپله کېږدۍ کې ډوب په اوښکو

تـــا لپاره هـمـېشـه د غــــرو پــــه څــوکــو

بیټ نيکه کـــوي دعـــا د غـــرونـــو بــازه

تــا تـــه وایم, اې بــابــا د غــرونــو بــازه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولې کړو دې بی ننګۍ زنځير پر غاړه؟

شـرم وکړه مـرهـټو پــر ننګ ولاړه

تا ته وایم, احمد شاه د غرونو بازه

تـا تــه وایم, اې بـابـا د غـرونـو بازه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د خـونیانو لاره پرېږده سـړیتوب شه

د وحشیانو لاره پرېږده سـړیتوب شه

خدای لپاره, اې بودا د غـرونو بازه

تـا تـه وایم اې بابا د غـرونو بازه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیا راغونډ کړه اولسونه, او خیلونه

یو وجود کـړه, پلرګنۍ او ټبرونه

اې زردشت, اې د یما د غرونو بازه

تا ته وایم, اې بابا د غرونو بازه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـعـود وايي د مـغـلـو لښکر پـرېږده

قلم ونیسه دا تــوره, خنجر پـرېږده

درقربان شم، اې شیر شاه د غرونو بازه

تــا تــه وایم, اې بابا د غـرونـو بازه

هنګامه جوړه کړه بیا د غرونو بازه

سعود بنګښ

 
LikeShow more reactions

Comment

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news