لبحند مرگبار و دروغین …

Wali-Abdullah_Narugh

لبحند مرگبار و دروغین …

این جا مشهور به ارگ است ، جاییکه شاهد فراز و نشیب تاریخ از هم گسیخته افغانها ست ، در این محل از مدعیون سایه خدا تا قاتلین و مزدوران غرب و عرب یکی پی دیگر حکمروایی کرده اند و اگر گاهی هم خادمان ملت نجیب این کشور وارد این درگاه شده اند مانند جاده یکطرفه به زور توطییه های توپ و تفنگ مانند لاش های بی حرمت از اینجا بیرون رانده شده اند .
و اما اینبار لبخند مرگبار و دروغین این دسته بی رنگ و بو حکایت از فاجعه بزگتر از چند تابوت را در بر دارد .
این کشور که از فاجعه جنگهای اول و دوم جهانی در امان مانده بود این بار وارد بازیهای بزرگ تر منطقوی و جهان گردیده است که کله های خام این چند قوماندان ملیشه غرب و عرب از درک آن عاجز اند .
این اجلاس خوش آمدید با خود ستایی از همد یگر آغاز و با کنایه های پر از خصومت علیه یکدیگر بعد از سه ساعت به پایان رسید ، ولی دریغا که از رنج زنده گی صدها هزار بیوه زن و یتیم ، معیوبین و معلولین ، جوانان بیکار ، بی خانه ها ، معتادین مواد مخدره ، اطفال بی سرنوشت و بی سر پرست و هزاران مشکل دیگر که زاده عملکرد این نابینان و کور دلان بی خبر از مقدسات صلحشور و عدالت اسلامی هستند ـ کور کورانه خود را به کوچه حسن چپ زده و از کنار رنج این ملت بی سرپرست دزدانه عبور کردند که این خود به معنی فطرت کم اندیش این مسلمان نماهای فرو به سجده دلالت میکند .
وردو و خروج این وآن دانه شطرنج بازیگران امریکایی در حکومت ابلیس نمای جمهوری اسلامی افغانستان بیشتر از سهم خواهی ثمره جهاد در بدل پول و قدرت به معنی چیز دیگر نیست .
از سالهای ۲۰۰۱ تا اکنون که دوران چور و چپاول و غارت سرمایه های ملی و خارجی در افغانستان به اوج خود نزدیکتر میشود هر کدام این قوماندانان ملیشه یی غرب و عرب صاحبان ملیون ها دالر امریکایی و پوند انگلیسی شده اند اما واقعیت امر اینست که آقای حکمتیار چرا کمتر از دیگران باشد ؟؟؟
رهبران جهادی افغان چهار دهه است که مصروف بازی های خون آلود باسرنوشت این کشور است که این ماموریت ها گاهی بشکل مخفی و گاهی هم بصورت علنی انجام می یابد .
این آقایون کور خود بینای مردم زمانیکه بخاطر محاسبه بادیگران دهان باز میکنند همیشه خود را حق بجانب و دیگران را متهم به قتل و ترور میدانند و چنین گمان میکنند که تاریخ کور است .
خصومت های تنظیمی دیروزی ، مجاهد و ملحد ، پالیسی های مردود سمت گرایی های قوم و زبان و گرایش های منطقوی و فرقه یی که تا اکنون ماشین جنگ های ذات البینی در افغانستان را به حرکت در آورده است هیچ افغان و مسلمانی را بجز از خود کشی به جایی دیگر رسانیده نمیتواند .
چنین معلوم میشود که این مشت باهم برادر و اما باهم نابرابر همان گونه که به خدا و انسان حرمت نمی گذارند قضاوت تاریخ را نیز به ساده گی زیر پا میتوانند و یگانه چیزیکه به آن وفادار و صادق باقی مانند میتوانند نفس شیطانی و وفاداری به استادان اجنبی شان میباشد که قضیه نباید چنین باشد .
رهبران جهادی و جمهوری اسلامی افغانستان گمان می برند که وسایل خوب برای بیشبرد اهداف ستراتیژیک غرب و عرب در منطقه هستند اما غافل از اینکه ـ که اگر ملت ( دست پشت سر بسته ) افغان در برابر ستم دسیسه های غرب و عرب کاری انجام داده نمیتوانند قدرت های دیگری در منطقه ناظر ین خوب آنچه که در پست دروازه های جیوگرافیک شان میگذزد بیدارانه و هوشیارانه تعقیب مینمایند .
افغانستان نباید طعمه حریق رقابت های ابر قدرت های شرق و غرب باشد که سرنوشت فعلی نجات از این فاجعه ملی در دست همین گروه های مدهوش و ارگ نیشین است .
رهبران افغانستان باید بدانند که جهان در حال شکل گیری های نوین سیاسی ، اقتصادی و نظامی است و رهبران افغان باید در تعین سرنوشت افغانستان وارد صحنه جهانی شود و افغانستان را از چنگال تسلط جهان یک قطبی نجات دهند .
برای حاکمان افغانستان لازم است تا بر مبنای سیاست عدم انسلاک توازن روابط سیاسی ، اقتصادی و نظامی بین شرق و غرب را احیا نمایند تا باشد که راه اساسی نجات افغانستان از درگیری های بزگ باشد …
ولی عبدالله .

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing and suit
 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news