سازمان ملل خواستار محاکمه شدن فرمانده پولیس کندهار شد

څرخی پل زندان

سازمان ملل خواستار محاکمه شدن فرمانده پولیس کندهار شد

RAZZAQ-1425480303کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد گفته است که جنرال عبدالرازق، قوماندان امنیه ولایت کندهار باید در ارتباط با اتهامات شکنجه و ناپدید کردن جبری مردم محاکمه شود.

کمیتۀ ضد شکنجۀ سازمان ملل گزارش تازه اش را در مورد وضعیت زندانیان در چند کشور جهان نشر کرد که وجود فرهنگ معافیت، از مجازات در افغانستان از خط درشت این گزارش است.

در گوشۀ دیگر این گزارش وجود شکنجه در زندان های ولایت کندهار آنهم تحت رهبری عبدالرزاق، فرمانده پولیس این ولایت یاد شده است.

ینس مودویگ، رییس کمیتۀ ضد شکنجه در سازمان ملل متحد میگوید، “معلوماتی که ما داریم اتهامات بیشتر جدی موجود اند که شکنجه به صورت مکرر تقریباً به شکل سیستماتیک صورت میگیرد، این معلوماتی است که ما داریم و آنرا با مقام ها مطرح کرده ایم، امیدواریم کمک کرده باشیم تا آنهایی که در کندهار مسئول اند به شمول فرمانده پولیس ملی این ولایت پاسخگو باشند.”

کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در جریان امسال از ثبت ۶۸ مورد شکنجه در زندان های کشور آمار داده است.

خفه کردن، لت و کوب، فشار بالای شکم، مواجه ساختن با فشار آب و شوک برقی مواردی است که این کمیسیون بر آن اشاره کرده است که بیشتر ادعای آن بر نهادهای کشفی، و برخی موارد عدلی است.

پس از نشر این گزارش، حکومت افغانستان پاسخی ندارد اما فرمانده پولیس کندهار میگوید که در عقب این گزارش دست استخبارات پاکستان نهفته است.

آقای عبدالرازق میگوید، “ما به هیچ کس جز حکومت افغانستان پاسخگو نیستیم، اما میتوان گفت که در عقب این خبرها دست استخبارات بیرونی نهفته است.”

وزارت داخلۀ کشور نیز میگوید، تا حال دو بار هیات هایی برای بررسی وضعیت زندان کندهار به این ولایت رفته اند، اما آنها درنیافتند که در این زندان شکنجه صورت میگیرد.

این در حالیست، که طرح قانون شکنجه به منظور حمایت از حقوق زندانیان، بازداشتی‌ ها و افراد متهم از سوی حکومت افغانستان تهیه شده و در انتظار تصویب مجلس است.

گزارشگر: ظاهر قادری

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news