مقامات محلی: حمله گستردۀ طالبان بر شهر ميمنه به عقب زده شد

Faryaab123

مقامات محلی: حمله گستردۀ طالبان بر شهر ميمنه به عقب زده شد

 
May 16, 2017 – 11:13

ميمنه (پژواک،٢٦ثور٩٦): مقامات محلی در ولايت فارياب مى گويند که طالبان شب گذشته، از سه استقامت بالای شهر ميمنه حمله کردند، که از سوى  نيروهای امنيتی و خيزش های مردمی، حمله عقب زده شد.

سيد انور سادات والی فارياب گفت: “شماری ازطالبان حوالی ساعت ۱۰ ديشب، بخاطر ايجاد وحشت و رعب در بين مردم، به شکل دزدانه در  نواحی اول، هشتم و نهم شهر ميمنه حمله کردند، که  پس از نيم ساعت، حملات شان توسط نيروهای امنيتی به همکاری خيزش های مردمی عقب زده شد و از ساحه فرار کردند.”

سادات افزود که در اين درگیری، به نیروهای امنيتی و مردم آسيب نرسيده و از تلفات طالبان معلومات موثق در دست نيست.

وی افزود که جمع کثيری از طالبان در منطقه سرحوض ولسوالی پشتونکوت، از دو هفته بدينسو محاصره اند و بيش از ۵۰ طالب يک شب پيش در ولسوالی بلچراغ کشته و زخمی شده اند، آنها بخاطر تلافی تلفات افراد شان و کاهش دادن فشار عمليات نيروهای امنيتی در سرحوض، خواستند در شهر حمله چريکی بکنند؛ اما پلان شان افشا و ازسوى  نيروهای امنيتی و مردمی سرکوب شدند.

نظام الدين قيصاری نماينده خاص جنرال عبدالرشيد دوستم معاون اول رياست جمهورى در امور نيروهای خيزش مردمی در فارياب گفت که  نخست حملۀ راکتی طالبان، بالای تانک افراد او در ساحه دمقول ناحيه اول شهر ميمنه صورت گرفت و  شیشه تانک شکست؛ اما به کسی آسيب نرسيده است.

وی گفت: “بااطلاع از حمله طالبان، صدها نيروی خيزش مردمی را از ولسوالی های فارياب در اطراف شهر ميمنه جابجا کرده بود؛ از اينرو طالبان به اهداف شان موفق نشدند.”

اين درحالى است که مل پاسوال دلاورشاه،  صبح امروز به حيث قوماندان امنيه فارياب معرفى گرديد .

موصوف به رهبری ولايت و مردم  تعهدسپرد که عليه طالبان، تروريزم، قاچاق مواد مخدر و بیعدالتی به همکاری مردم مبارزه جدی می کند.

 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news