کفتارها بر سر خوان یغمای جاهلیت سعودی

کفتارها بر سر خوان یغمای جاهلیت سعودی

 Tramp i Saoudi20.5.2017
سخن بر سر تاراج میلیاردها دالر پول های باد آورده شیوخ مرتجع سعودی و سایر شیوخ مفلوک عرب است.
جاهلان عرب سالانه ده ها میلیارد دالر را جنگ افزار می خرند و خرج زندگی های پرتجمل نکبتبار شان می کنند و بر باد هوا می دهند. این در حالی است که توان تولید به قول معروف سوزن را هم ندارند.
از گذشته ها برنامه چنین است که پول های باداورده نفتی اعراب نباید در زمینه توسعه و ترقی و پیشرفت هزینه شود، بل که باید هر گونه که می شود، حیف و میل شود و بر باد هوا داده شود.
برای پیاده ساختن این راهبرد، دستگاه های اطلاعاتی صهیونیستی شب و روز دست اندر کار برنامه ریزی و نقشه کشی هستند.
بیگمان یکی از راه های کلاسیک، پیاده سازی پروژه های جنگ های پر هزینه فرسایشی بی پایان در کشورهای فلک زده مانند افعانستان، عراق و سوریه است. روشن است هزینه جنگ در این کشور ها را شیوخ عرب می پردازند.
یکی از راه های برباد دادن پول های اعراب، ساختن صدها مسجد مجلل در اقصی گوشه های جهان با هزینه های چند ده و حتا چند صد میلیارد دالری و پرداخت مصارف ماهانه ده ها هزار ملا و آخند و چلی و رمال و فال بین و جن گیر وهابی چاپ و پخش رایگان صدها هزار جلد کتب مذهبی است.
راه دیگر ، پول ربایی از طریق لابی ها در سرتاسر جهان در حمایت از سیاست های شیوخ سعودی در زمینه ایران ستیزی و مشی تجرید ایران است. سعودی های متعصب و لجوج حاضر هستند در این راه به قول وینستون چرچیل در دوزخ با شیطان هم همپیمان شوند و به وی باج بدهند.
زمینه دیگر تامین هزینه های سرسام اور و هنگفت گروه های ایران ستیز وهابی در سرتاسر جهان است که در راس ان گروه ها داعش و القاعده و طالبان و ….. قرار دارند.
پرداخت هزینه های میلیاردی دو کشور پیمان کار ترکیه و پاکستان و تمویل پروژه هایی چون طالب و شبکه حقانی و حزب حکمتیار و النصره و احرار شام و داعش و ده ها گروه جنایتکار وهابی دیگر در این زمینه شایان توجه است.
و اما بزرگترین و ماهرترین بازیگر روشن است دلالان امریکایی و صاحبان صنایع مجتمع های عظیم سازنده جنگ افزارها اند که سالانه ده ها میلیارد دالر سلاح به شیوخ عرب می فروشند.
البته، به هیچ رو در برنامه نیست این سلاح ها انبار شوند زیرا بالقوه می توانند در برابر اسراییل به کار بروند.
خوب، فکر این کار همه شده است. این سلاح ها باید در جایی استهلاک شود. بحران مصنوعی یمن در بیخ گوش سعودی دم دست است. چاه ویلی که می تواند سال چند ده میلیارد سلاح را ببلعد.
صهیونیسم جهانی توانسته است با مهارت و تردستی بسیار بالا با فربه ساختن شیعه ستیزی و ایران ستیری و دامن زدن به آتش اختلافات مذهبی و هیمه اندازی در آن، سران جوان و بی تجربه و جاهل و همین گونه شیوخ مفلوک و شیاد عرب را فریب بدهد و با دامن زدن به فتنه تعصبات مذهبی، برسر این شیوخ پیوسته شیره بمالد و دالرهای شان را به آسانی به یغما ببرد.
پی ریزی ناتوی سنی با اشتراک کشورهای واپسگرای عرب و دو کشور مفتن پاکستان و رژیم اخوانی ترکیه در همین راستا است.
البته، در کنار شبانان این رمه، افزون بر گرگان و کفتاران، روباه هایی هم اند که با دریافت چند ده میلیون دالر، اماده چاکری اند مانند حاجی غنی خود ما که نزدیک است ریکورد حج رفتن و دستبوسی شیوخ مرتجع عرب را بکشانند و نامش ضبط دفتر ریکوردهای جهانی شود. خوب، در رده های پایین تر روسپیان سیاسی دیگری هم اند که سرشان در آخور شیوخ سعودی بسته است مانند برادر حکمتیار که با دریافت وظایف تازه وارد کابل شده است.
خوب، حالا حاجی غنی باز هم به زیارت حج شتافته است تا دیده شود چه مقدار پول برای انجام کدام ماموریت های تازه دریافت می کند.
اما روشن است واکنش روسیه و ایران و چین در قبال فتنه انگیزی های اعراب، پاکستان ، ترکیه و احمدزی بسیار سنگین خواهد بود و دیری نخواهد گذشت که کشور به کارزار نبرد ها و کشمکش های بی پایان بیگانگان واقع خواهد شد.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news