برخى مقامات امنيتى فارياب از احتمال سقوط چند ولسوالى هشداردادند

Faryaab123

برخى مقامات امنيتى فارياب از احتمال سقوط چند ولسوالى هشداردادند

Jun 01, 2017 – 14:07

ميمنه (پژواک، ۱۱ جوزا ۹۶):مسوولان امنيتی محلی در ولايت فارياب، از عدم توجه دولت مرکزی در قبال تقويت و تجهيز نيروهای امنيتى شکايت کرده می گويند که اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا کند، ممکن شماری از ولسوالی های اين ولايت سقوط کند.

شير محمد قوماندان قطعه محافظت عامه مستقر در بند آبگردان ولسوالی المار، با بيان اينکه از چند ماه بدينسو حملات طالبان مسلح، بالای مواضع نيروهای امنيتی دراين منطقه شدت يافته است می گويدکه تلفات و خسارات سنگين نيز به اين قطعه وارد شده است؛اما ادارۀ محلی فارياب و مقامات مرکزی توجه ندارند.

وی گفت که طی سه ماه اخير از جمله  پرسونل ٢١٠ نفرى به تعداد ۱۶ تن شان کشته و ۲۷ تن ديگر شان مجروح شده اند، حدود ۱۰ پوسته کاملاَ تخريب شده و بخشی از وسايط و تجهيزات نيز از کار افتيده و بخشی از وسايط چون تانک و رنجر نزد زورمندان است.

موصوف افزود: “بيش از اين توان مقابله در برابر تهاجم طالبان را نداريم، اگر رهبری ولايت و مقامات مرکزی امکانات لازم در اختيار ما قرار ندهند، منطقه را ترک می کنيم، با سقوط ساحه بند آبگردان المار بخش عمده از فارياب با چالش جدی امنيتی رو برو خواهد شد.”

دادالله مشهور به دادی يکی از قوماندانان نيروهای خيزش مردمی در ولسوالی بلچراغ  نيز می گويد که سه هفته پيش چهار قريه استراتيژيک از جمله قورچی، تاش قلعه، قورغ و خواجه دراين ولسوالى، به دليل عدم توجه رهبری اين ولايت به دست طالبان مسلح، سقوط کرد؛ اما طالبان تلاش دارند که بار ديگر در اين ساحه تجمع کنند.

اين قوماندان نيروهای خيزش مردمی، با ذکر اينکه هر چه فرياد می کنندکسی به داد آنان نمی رسد، گفت:”طالبان در ساحات متصرفه به خانواده های نيروهای خيزش مردمی اجازه بيرون شدن از قريه را نمی دهند و حدود ۱۵ خانوادۀ را از منطقه قورچی جبراَ اخراج کرده و در منطقه تاش قلعه در خط مقدم جبهه جنگ، سپر کرده اند، تا مانع عمليات نيروهای دولتی وخيزش مردمی شوند.”

موصوف گفت که اگر نيروی کمکی اعزام نشود، مناطق تحت کنترول اش را ترک می کند که با تصرف ولسوالی بلچراغ از سوی مخالفان مسلح، چالش بزرگ در مسير ولسوالی های پشتونکوت، گرزيوان با شهر ميمنه ايجاد خواهد شد.

څارمن شاه محمد، قوماندان امنيه ولسوالی کوهستان ولايت فارياب می گويد: “از يک هفته بدينسو پس از کشته شدن داکتر سعادت بيگزاد قوماندان نيروهای خيزش مردمی با چهار فرد با نفوذ اش، طالبان مسلح، چندين بار بالای اين ولسوال حمله کردند.”

به گفته قوماندان امنيه ولسوالی کوهستان، از يکسال بدينسو اين ولسوالی در محاصره طالبان قرار دارد، مواد اوليه نيز چند برابر افزايش يافته است، اگر دولت توجه نکند، اين ولسوالی سقوط خواهد کرد.

سيدشريف سرپرست ولسوالی شيرين تگاب نيز ميگويد که با سقوط چندين پوسته استراتيژيک در مناطق گورزاد، اسلام قلعه بخش از شاهراه عمومی در کنترول طالبان قرار گرفته، با ايجاد چک پاينت موتر ها را تلاشی می کنند و مرکز ولسوالی را زير فشاور آورده اند.

سمونمل عبدالصمد قوماندان امنيه ولسوالی گرزيوان می گويد:”حضور طالبان دراين ولسوالی گسترده است، تهديد بلند امنيتی وجود دارد، اگر نيروهای خيزش مردمی با دولت همکاری نکنند با ۳۰ نفر تشکيل پوليس دفاع از يک قريه نا ممکن می باشد.”

وی افزود: “دولت نيروهای امنيتی را تقويت و تجهيز نمی کند، فرمانده هان خيزش های مردمی تشويق و حمايت نمی شوند، نا چار مصارف شانرا از مردم بگيرند و اين امر باعث می شود که ذهينت های عامه را در برابر دولت تغيير داده زمنيه نفوس طالبان را مساعد سازد.”

اما والی و قوماندان امنيه فارياب در اين خصوص حاضر به گفتگو نشدند؛ اما جنرال جنت گل قوماندان لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهين گفت که بخاطر عقب زدن تحرکات طالبان، تهديدات امنيتی در ولسوالی های ياد شده و  راه اندازی عمليات  براى  سرکوب طالبان نياز به نيروهاى بيشترمى باشد.

قوماندان لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهين نخواست بيشتراز اين صحبت کند.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news