منبع: گروه داعش بخش اعظم منطقۀ استراتيژيک “توره بوره”را تصرف کرده است

is-3

منبع: گروه داعش بخش اعظم منطقۀ استراتيژيک “توره بوره”را تصرف کرده است

Jun 14, 2017 – 17:35

جلال آباد (پژواک، ٢٤جوزا ٩٦): منبع مى گويد که افراد مسلح داعش بعد از درگيرى با طالبان مسلح،  منطقۀ استراتيژيک “توره بوره” مربوط ولسوالى پچيرآگام را تصرف نموده اند.

مسوولين محلى ولسوالى خوگيانى نيز تایید مى کنند که افراد داعش، وارد تنگى وزيرگرديده و ازصبح امروز صدها خانواده مجبورشده تا مناطق شان را ترک کنند.

يک منبع امنيتى ولايت ننگرهار به تاريخ ٢٤ جوزا، به شرط فاش نشدن نامش، به آژانس خبرى پژواک گفت که افراد داعش، شب گذشته بعد ازدرگيرى طولانى با مردم محل و طالبان مسلح، به منطقۀ توره بوره رسيده اند.

منبع علاوه کرد که درنتيجۀ درگيرى با داعش، طالبان مسلح به فرارمجبورشده و طرفين متقبل تلفات زياد شده اند.

اين منبع افزود که بعد ازتصرف توره بوره، گروه داعش به طرف مقام ولسوالى پچيرآگام تحرکات را آغازکرده و درحال حاضر، با نيروهاى حکومتى مصروف درگيرى اند.

گفتنى است که مسوولين محلى براى مهارکردن جنگ با داعش دراين ولسوالى، ازادارۀ ولايتى ومرکزى طلب کمک نموده بود؛ اما بازهم اقدامات به موقع صورت نگرفته است.

شريف الله يکتن ازسرگروپان پوليس محلى درولسوالى پچيرآگام، به پژواک گفت که هزاران خانواده در توره بوره مجبوربه ترک منازل شان شده و اکنون هم دسته دسته مردم خود را به مناطق مصوون مى رسانند.

ملک تور يکتن ازسران قومى منطقه نيز به آژانس پژواک گفت که گروه داعش، به شمول تنگى سليمان خيل همه مناطق توره بوره را تصرف کرده اند.

به گفته وى، نيروى خيزش مردمى و نيروهاى حکومتى، به عقب نشينى ازمنطقه مجبورشده و تنگى سليمانخيل را افراد داعش تصرف نموده اند.

عطاءالله خوگيانى سخنگوى والى ننگرهار، وضعيت پچيرآگام را نگران کننده خواند؛ اما درمورد از ارائه معلومات بيشتر اجتناب ورزيد.

کارشناسان مسايل مى گويند که با تصرف توره بوره، ازيک جهت گروه داعش صاحب مرکزيت خواهد شد و ازجانب ديگر به امريکا فرصت دست مى دهد تا بم ها و راکت هاى بزرگ خود را آزمايش نمايد.

احمدسلطان کارشناس مسايل به آژانس پژواک گفت توره بوره يک منطقۀ استراتيژيک است که سرحد ميان ولسوالى هاى پچيرآگام وخوگيانى است و موجوديت سمچ ها، و جنگلات انبوه سبب شده تا به مخفیگاه مهم براى مخالفين مسلح مبدل شود.

نامبرده گفت که افراد داعش ازاين منطقه، منحيث مرکزخود استفاده خواهد کرد و هم ازاين جا به شمول ننگرهار، مناطق ديگر را نيزتهديد نمايند.

ازجانب ديگرمسوولين محلى ولسوالى خوگيانى نيز مى گويند که افراد داعش وارد تنگى وزيرشده و ازصبح بدينسو، صدها خانواده به ترک منازل شان مجبورشده اند.

حاجى زلمى ولسوالى خوگيانى، به پژواک گفت که افراد مسلح داعش، ازطريق ولسوالى هاى چپرهار و پچيرآگام وارد ولسوالى خوگيانى شده ودرحال حاضر، درچند قريۀ منطقۀ تنگى وزيرحضور پيدا کرده اند.

نامبرده افزود که درحال حاضر، ازمناطق احمدخيل وپيرخيل تنگى وزير، ده ها خانواده کوچ کرده و به مناطق همجوارولسوالى خود را رسانده اند.

ولسوال علاوه کرد که آنها با ادارۀ ولايتى درتماس اند تا ازهر راه ممکن زندگى افراد بىجاشده را مصوون نمايند.

توره بوره يک منطقۀ استراتيژيک مربوط ولسوالى پچيرآگام است که درخط فرضى ديورند قرار دارد؛ درجريان جهاد افغانها با روس ها، سمچ و مخفيگاه هاى بزرگ درآن ايجاد شده بود و در روزهاى اخير زمامدارى طالبان، اسامه بن لادن رهبر کشته شدۀ القاعده درآن مخفى شده بود.

نگرانى وجود دارد، درصورتيکه افراد داعش يکسره اين منطقه راتصرف نمايد؛ براى حکومت دشوار خواهد شد تا منطقه را از وجود آنان پاک نمايد.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news