افراد گروه داعش و طالب در ولسوالی درزاب باهم درگيرشدند

Ashraf-ghani-Masood

افراد گروه داعش و طالب در ولسوالی درزاب باهم درگيرشدند

Jun 22, 2017 – 15:07

شبرغان (پژواک، اول سرطان ٩٦):مقامات امنيتى درجوزجان گفته اندکه افراد وابسته به گروه داعش و طالب  براى تسخير ولسوالی درزاب  اين ولايت  امروز بار ديگر باهم درگيرشدند و حملات نيروهاى امنيتى نيز بر مواضع هردو جناح مخالف مسلح دولت آغاز شده است.

سمونوال عبدالحفيظ  خاشی  آمر امنيت قوماندانی امنيه جوزجان  مى گويدکه برای قطعات موجود امنيتی در ولسوالی درزاب مواد خوراکی و مهمات ارسال شده است  و نيرو های کوماندو در منطقه ديسانت (فرودآمده اند) شده و حملات هوايی نيز برمواضع داعش و طالبان در حوالی مرکز ولسوالی  آغاز گرديده است .

او افزودکه تا کنون از تلفات وارده درنتيجۀ حملات قوای هوايی دراين محل ارقام بدست نيست، اما شماری از افراد هردو جناح  مخالف مسلح دولت کشته و مجروح شده اند  و جنگ در نزديکی قريه مغل جريان دارد و نيرو های امنيتی در تلاش عقب راندن هر دو جناح مخالف دولت از منطقه اند .

ازسوى هم مل پاسوال رحمت الله ترکستانى قوماندان امنيه ولايت جوزجان تائيد مى کند که از جمله پنج بسته مواد غذايى که از طريق هوا به نيروهاى امنيتى مستقر در ولسوالى درزاب پرتاب گرديده سه بسته آن به دليل  وزش باد به ساحات تحت تصرف نيروهاى داعش فرود آمده است.

غلام رسول يکتن ازباشنده گان قريه اولاد ولسوالى درزاب مى گويدکه نسبت حملات راکتی و فير سلاح های ثقيل و خفيف طرف های درگير،هفت تن از باشنده گان محل کشته شده اند .

اين مرد گفت که  نيرو های دولتی در پوسته های امنيتی شان در اطراف ولسوالی قرار دارند و فقط تماشا مى کنند چون نيرو های طالبان و داعش با هم درگير جنگ اند .

وی افزود که  جنگ در بازار ولسوالی درزاب جريان دارد و قسمت اعظم از اين بازار به دست طالبان قرار دارد و داعشيان در ختم بازار در ميان دکاکين و منازل رهايشی سنگر گرفته اند .

رسول تصريح کرد که طالبان توانسته بودند داعشيان را پنج کيلومتر از ساحه برانند، اما  صبح امروز داعشيان حملات تهاجمی را بر ضد طالبان آغاز کردند و آنها را تا بازار ولسوالی به عقب راندند.

باز محمد سرپرست ولسوالی درزاب مى گويد: (( ما هنوز هم روی تپه ها  در پوسته های امنيتی قرار داريم ، چون تا کنون اوضاع به حالت عادی برنگشته است تا به مرکز ولسوالی برگرديم .))

اوافزود که اکنون نيز درگيری نيرو های دولتی با مخالفين دولت ادامه دارد و اوضاع متشنج مى  باشد، اما  نگفت که با کدام جناح مخالف مسلح درگير جنگ اند  و تلفات بر مخالفين دولت  وارد گرديده و  تا کنون واضح نشده است که چی تعداد از آنها کشته و مجروح شده اند .

از چهار روز به اينسو جنگ بين نيرو های طالبان , دولت و داعش در مرکز ولسوالی درزاب جريان دارد، اما تا کنون وضعيت در اين ولسوالی به حالت عادی برنگشته است و بحران جنگ کنونی زنده گی مردم اين ولسوالی را به چالش کشيده است .

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news