وزارت شهرسازی: شرکت “خطيب و العالمی” مربوط به نزديکان رولاغنی نيست

rola ghani

وزارت شهرسازی: شرکت “خطيب و العالمی” مربوط به نزديکان رولاغنی نيست

Jun 24, 2017 – 14:26

کابل(پژواک،٣سرطان۹۶): وزارت شهرسازی و مسکن مى پذيرد که قرارداد طرح و ديزاين ماسترپلان کمپلکس ادارات دولتی باشرکت لبنانی “خطيب و العالمی”، بدون داوطلبى صورت گرفته؛ و اما اين شرکت، مربوط به نزديکان خانم رييس جمهور نمى باشد.

نيلوفر لنگر سخنگوی اين وزارت، امروز دريک نشست خبرى گفت که پروسه ايجاد يک کمپلکس بزرگ اداری برای وزارتخانه ها وادارات دولتی در ساحه دارالامان، يکی از طرح های شاه امان الله غازی بود که به دلايلی عملى نشد؛ اما حکومت تطبيق اين طرح را در اولويت خود قرار داده است.

وى افزودکه شرکت لبنانی خطيب و العالمی، پروژه طرح وديزاين ماسترپلان کمپلکس اداری نهادهای دولتی را  به دليل سابقۀ کاری و توانايی لازم به دست آورده است.

لنگرگفت: “اين قرارداد که ١٥ ميليون دالر هزينه برميدارد، براساس مقررات قانون تدارکات کشور، از منبع واحد اجرا گرديده است؛ زيرا اين شرکت دارای اعتبار بين المللی است و بيش از ٣٠ سال در ساخت وساز کمپلکس های اداری در کشورهای مختلف دنيا به ويژه کشورهای اسلامی، تجربه دارد.”

به گفته او، وزارت شهرسازی پس از بررسی ها، سه شرکت امريکايى، چينايى و لبنانى را بخاطر توانايی بيشتر و سابقه کارى در قسمت ديزاين و طرح های بزرگ، انتخاب کرد که پس از بررسى همه جانبه طرح و ديزاين، اين پروژه به شرکت لبنانی واگذار شد.

خانم لنگر افزود: “زمانيکه يک شرکت شرايط خاص خود راميداشته باشد، ما مى توانيم که پروژه را به داوطلبی نگذاريم؛ به همين خاطر اين پروژه براساس قانون تدارکات بدون داوطلبی با شرکت خطيب و العالمی عقد گرديد.”

سخنگوی وزارت شهرسازی ومسکن افزود که اين وزارت، تا کنون به مساحت ۵۰۰ هزار متر مربع زمين سفيد را برای طراحی چهارده نهاد دولتی در ساحه دارالامان آماده کرده و با عقد قرار داد دوساله با شرکت بين المللی لبنانی خطيب و العالمی، کار طرح وديزاين ساحه، ماسترپلان زيربناها وارزيابی طرح های از پيش آماده شده، آغاز گرديده است.

وی ادعاهايى را که گويا اين شرکت لبنانی مربوط به برادر رولا غنى خانم رييس جمهورمى باشد، رد کرده گفت: “ما به عنوان مالک پروژه، قرارداد را که با اين شرکت به امضاء رسانديم، طبعا معلومات  در موردشرکت قراردادى هم داريم و به اساس معلومات ما، هيچ ارتباطى ميان شرکت و خانواده خانم رييس جمهور وجود ندارد.”

استقلال : دوپرسش اساسی: یک – اګر شرکت خطیب والعا لمی  از برادر یا خویشاوندان خانم رئیس جمهور نیست پس چرا مالک اصلی آنرا معرفی نمیکنند؟ دوی دیګر اینکه شهر سازی چرا  این پروژه را به داوطلبی نګذاشت وآیا یک شرکت لبنانی واقعاً پیشګامتر از شرکتهای چینی وامریکایی وغیره بوده است. اګر چنین است چند پروژه همانند در کدام کشور های جهان بدست این شرکت به کمال رسیده است؟

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news