جان باختن شانزده غیرنظامی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در هرات

f16

جان باختن شانزده غیرنظامی در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در هرات

سخن‌گوی والی هرات نیز کشته شدن غیر نظامیان را درنتیجۀ این حمله هوائی تائید می‌کند ومی‌گوید که هئیتی ازسوی شورای امنیتی کشوربرای بررسی این رویداد گماشته شده است .

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت هرات در شرق افغانستان می‌گویند که درنتیجۀ یک حمله هوائی در ولسوالی زیرکوه هرات شانزده غیرنظامی به شمول زنان وکودکان کشته شده اند وهفت تن دیگر زخم برداشته اند. 

از سوی هم شماری ازخانواده های قربانیان این حمله می‌گویند که هواپیماهای نیروهای حمایت قاطع عصر روز دوشنبه چندین خانۀ آنان را بمباران کرده اند.  

سخن‌گوی والی هرات نیز کشته شدن غیر نظامیان را درنتیجۀ این حمله هوائی تائید می‌کند ومی‌گوید که هئیتی ازسوی شورای امنیتی کشوربرای بررسی این رویداد گماشته شده است .

اما فرماندهی نیروهای حمایت قاطع تاکنون درین باره چیزی نگفته است 

در حال حاضر چهار تن از زخمی‌های این حمله هوائی درشفاخانه حوزه یی هرات زیر درمان استند و ، نزدیکان این زخمیان ادعا می‌کنند که سه هواپیمائی  بر روستای شان انجام شدند  که در نتیجه‌یی این حمله‌ها چندین غیرنظامی که بیشترشان زنان وکودکان هستند جان باختند ویاهم زخمی شده اند.

  مومن شاه باشنده ولسوالی زیرکوه گفت:” هوا پیماها یک بم را بر پاسگاه طالبان انداختند وسپس گروهی ازطالبان به خانه های مردم پناه بردند ، درین هنگام باشنده گان این روستا خانه هایشان را ترک کردند وبه زمین های اطراف روستا رفتند ودرین هنگام این هواپیما ها یک بم را درمیان زنان وکودکان انداختند.”

  آمنه باشنده ولسوالی زیرکوه  گفته است:”پانزده تن از اعضای خانواده‌های مان کشته شدند که همه شان تکه تکه شدند ، چهار تن را هم به شفاخانه انتقال دادیم ، دوتن اززخمیان ما هم پیش ازرسیدن به شفاخانه جان دادند.”

درهمین حال سخن‌گوی شفاخانه حوزه یی هرات نیزمی گوید که برخی اززخمیان این رویداد درشفاخانه جان داده اند.

محمد رفیق شیرزی سخن‌گوی شفاخانه حوزه یی هرات گفت:”دو کودک ودو زن شامل زخمیان استند اما یک کودک شش ساله درنتیجه زخم های شدیدی که داشت درشفاخانه جان باخت.” 

اما سخن‌گوی والی هرات می گوید که درین حمله های هوائی یک پایگاه طالبان آماج قرارگرفته است که درنتیجه یی آن یک زندان این گروه ویران شده است .

وی می پذیرد که درین حمله ها به غیرنظامیان نیز آسیب رسیده است

جیلانی فرهاد سخن‌گوی والی هرات گفت:”درنتیجه یی این حمله های هوائی شانزده طالب به شمول دو فرمانده محلی شان کشته شدند وچهارتن شان زخمی شدند ، ونیز نزده تن ازکسانی که دریک زندان طالبان بودند موفق به فرارشده اند ، اما دراطراف این محل سیزده غیرنظامی هم کشته شده اند.” 

درهمین حال شماری ازاعضای شورای ولایتی هرات خواهان بررسی جدی این رویداد است.

  سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات گفت:”داعش وطالب هر روز مردم ما را می کشند ، اما متاسف هستیم که نیروهای خارجی هم هم وطنان ما را می کشند واین کار هیچ توجیع ندارد وباید حکومت ورئیس جمهور کشوراین رویداد را بگونه جدی پیگیری کند.” 

گزارش درباره تلفات غیرنظامیان درحمله های هوایی درحالی درولایت هرات پخش می شود که بربنیاد راهبرد تازه ایالات متحده درباره جنگ افغانستان، حمله های هوایی نیروهای امریکایی برای حمایت ازنیروهای افغان افزایش خواهند یافت 

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news