موافقت نامه امنیتی امریکا با افغانستان

موافقت نامه امنیتی امریکا با افغانستان

نوشته ء: ګلالی حبیب

10Golalay habib d.8.12.13 / 12 / 2013    

مخالفت آقای کرزی با امضای  موفقیت نامه امنیتی امریکا با افغانستان    

امپریالیزم امریکا مهره ها بیکاره را به شکلی از اشکال گاه با محبت فراوان و گاه با خشم کامل گاه هم با سیاست های حیرت انگیز و دور از همه قوانین انسانی و بشری نا بود میکند . این همه حمایت هارا فراموش کرده دیگر سلام رفیق و حمایت کننده اش را علیک هم نمی گوید.     آقای کرزی دیگر مهره سوخته و بدرد نخور برای امریکایی ها و سایست مداران منافع طلب و زر اندوز امپریالیزم امریکا کارتل ها و تریست ها است.

    دیگر آقای کرزی از سازمان استخباراتی سیاو دستورات و هماهنگ کننده منافع اربابان کاملآخسته شده اشارات از جانب روس هند و چین برای حفظ منافع و قدرت خود در چند سفرش به جلسات شانگهای آمدن نماینده گان روس به افغانستان و تعهدات و منافع خوب مالی هند در افغانستان ملاقات های را در حایشه این کنفراس های با نمایندگان کشور های هند چین و روس انجام داده است. و به نتیجه دل خواه خود رسیده است امریکا در طول 12 سال امتحان خود را به مردم افغانستان داده است سرمه آزموده را باز آزمودن خطاست از وعده مارشال پلان تا محوکامل تروریزم و القاعده و محو کشت و ترافیک قاچاق مواد مخدر و عده های میان تهی تا مصارف هنگفت بیلون ها دالر برای خودش و حامیان و حمایت کنندگان و همکاران و اجیران و مزدوران شان در افغانستان .     به فقر و به فحشا کشیدن و فساد اخلاقی و اداری و مالی مردم ما با پول های کاغذی دالری بی حساب نظامی اش .     رشد مسایل قومی مذهبی سمتی زبانی و گستردش آن در بین عوام الناس توسط مزدوران و اجیران خریدار شده شان .     آقای کرزی از یک سوی میخواهد 12 سال فریب خوردن اش را از امریکا جبران کند. از سوی هم میخواهد دل باداران جدید را بدست آورد . نمی خواهد چون کاغذ باطله در باطله دانی تاریخ با مهر و تاپه شاه شجاع ثالث پرت و سقوط اش را از قدرت 12 ساله به تماشا بنیشیند بنآ با مخالفت سر آغاز کرده از امضای موفقیت نامه پیمان امیتی سرکشی میکند . حتی به گفت پیر 90 ساله چون مجددی با وجود استادی و شاگردی سریپچی میکند. با اشخاص لویه جرگه مشورتی هم خوب درین چند سال در معادله و معامله بوده و شناخت کامل دارد . همه پول خوران و مزدوران وطن فروش را می شناسد. بنآ هیچ گونه ترس و هراس در خود از جانب امریکا احساس نمی کند خواستن و معامله کردن با لویه جرگه مشورتی هم با مصارف گزاف امریکا و دستور امریکایی ها بوده این سنت و رسم افغانی را نیز به بازی گرفته و بی ارزش ساختند هر آنچه از دوست آید نیکوست .     در لباس دوست بدترین دشمنی و خشونت را با مردم افغانستان انجام دادند . و دموکراسی و اهداف دموکراتیک را در افغانستان بد نام ساختند از حقوق بشر سو استفاده کردند . به کشتار و بم ریزی بز مردم بی دفاع ما دریغ نکردند . بد ترین ازمایشات و تطبیقات نظامی و اسلحه ها گو نا گون شان را در افغانستان انجام دادند افغانستان لابراتوار و آزمایشگاه بدترین و مدرن ترین سلاح ها شان بود . مردم را از دهات و اطراف و قریه و قشلاق شان راندند و خود به آزمایش ها پرداختند هزاران واقعه دلخراش و غیر انسانی را بر مردم ما روا داشتند .     فاجعه قرن 21 فاجعه افغانستان عراق و سوریه است که همه توسط امرایکا صورت گرفته کشورما عراق و سوریه قربانی منافع ابر قدرت امپریالیزم امریکا شده و امریکا بخاطر باز کردن راه اش و گسترش قدرت اش در آسیای میانه باید هم افغانستان و هم مردم اش را پای مال میکرد. مزدوران و اجیران امپریالیزم امریکا با بازی ها دراماتیک شان مردم افغانستان را کاملآ خسته ساختند. آقای کرزی هم در بازی های جدید هند چین روسیه و آسیا میانه خودش را شامل ساخته میخواهد تغیر موقف دهد . نمی خواهد امریکا وی را چون کاغذ بی ارزش در باطله دانی تازیخ و سیاست پرت کنند حتی چپن و کلاه اش را تغیر خواهد داد در کنارش میخواهد یکی از مهره های با قدرت در شطرهج بازی آسیای میانه باشد با حمایت این کشور هاچین روس و هند مخالفت های را با امریکا اغاز کرده است و به پیروزی خواهد رسید .     دولت اسلامی افغانستان نه بلکه شاهی آقای کرزی با تصامیم جدید و به اختیار گذاشتن دهلیزی عبوری بنام افغانستان موفقیت شایان بدست خواهد آورد . شیطان به فرشته تبدیل خواهد شد مارک شاه شجاع ثالث از پیشانی اش با کمک های مادی چین هند و روسیه پاک خواهد شد. البته برای مدتی لقب بابای ملت را نیز در یکی از لویه جرگه ها خواهدگرفت     ماشاهد سقوط قدرت اقتصادی دبی و گشایش بندر گوادر در ین سال ها خواهیم بود شکست امریکا در افغانستان یکی از بزرگترین تاریخ سیاه در امریکا و در جبین اوباما و آقای بوش خواهد بود . مردم افغانستان و مردم امریکا قصه ها از ین درامه ی تراژید را سالیان طویل به خاطر خواهند داشت. و خون سربازان افغانستان و امریکا و ناتو در کوه پایه های هندوکش و بابا کنر و دشت ها بکوا فراه زابل و کندهار و هلمند و کوه های سلیمان در سالیان طویل با آب های باران شستشو خواهد شد اما قلب مادران افغانستان و امریکایی چون شعله های آتش خواهد سوخت و داغ عزیزان و رفته گان گمنام در مناره ها درج خواهد شد .     مسیح عزیزم این بود نظر مادرت در مورد مخالفت آقای کرزی با امضای پلان امیتی امریکا و افغانستان     تخته جدید شطرنج برای بازی های جدید هند چین و روسیه بعد از امریکا بازی کننده گان سطرنج با تخته سیاه و سفید و مهر های آن برای حفظ منافع و بدست آوردن منابع طبیعی آسیای میانه به بازی شان گاه در هند و گاه در روسیه و گاه در چین ادامه خواهند داد . در بردو باخت این بازی ها افغانستان نقش یک بازی گر درجه سوم را خواهند داشت یا انیکه افغانستان     در بازی ها رسمآ شامل خواهند شد . زیرا بزرگترین قدرت مادی مواد مخدر را در اختیار دارد . این قدرت ضرورت جهانی است . چون طلا و نفت و دالر سخن می گوید و ارزش خودش را در جهان امروز دارد .     بنآ امروز ما هم در جهان قدرتی داریم و آن هم 93 فیصد مواد مخدر جهان که از آن نمیتوان چشم پوشید.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news