پیشبینی وضع اوکراین

پیشبینی وضع اوکراین

УКРАИНА-СИТУАЦИЯ-ПРОГНОЗЫ

© Photo: RIA Novosti/Михаил Воскресенский

آنچه که امروز در اوکراین رخ می دهد، تجاوز مستقیم امریکا علیه روسیه و هشداری علنی برای کشورهای همسایه است.

 یوری کارادننکو سیاستمدار اوکراینی می گوید که خطر یک کودتای جدید در جمهوری های آسیای مرکزی مشاهده می شود. واشنگتن به خوبی توانسته مساله ملی در اوکراین را به نفع خود دنبال کند. آنچه که در میدان رخ داد فقط شروع این حرکت ها بود.

مساله ملی همیشه یک موضوع مهم و حساس سیاسی برای هر کشور میباشد. اختلاف نظرها میان غرب و شرق اوکراین مدتها قبل از حادثه میدان وجود داشت، اما طی ماه های اخیر شرایط به شدت وخیم بود. الکسی ماکارکین معاون مرکز مطالعات سیاسی در روسیه می گوید:«عامل ملی با ورود انقلابیون به راس حکومت شکل گرفت و در شرق به دلایل متعدد از وجود چنین عاملی نگران شدند. احساس ترس به دلیل اوکراینی کردن فضای کشور با به قدرت رسیدن بخش غربی اوکراین و لغو قانون زبان های منطقه ای بود. مردم شرق علاقه ای ندارند که کشور به سمت غرب برود».

شرق اوکراین همیشه موافق تقویت ارتباطات با روسیه از نظر سیاسی و اقتصادی میباشد. و ورود اوکراین به اتحادیه گمرکی به منزله گامی در مسیر رسیدن به ثبات و حمایت بود. الکسی ماکارکین ضمن اشاره به این موضوع می گوید: «اتحادیه گمرکی برای نیروهای شرق یک نشانه بود. نشانه این که ما به سوی روسیه می رویم، نه غرب. اگر برای شرکت کنندگان میدان غرب یک گرایش به شمار می رود، برای شرق اوکراین این بازی تهاجمی است که حقوق آنها را همچون یوگوسلاوی بمباران می کند. آنها نگران این هستند که نزدیک شدن به غرب و امضای توافق نامه با اتحادیه اروپا ضربه ای باشد بر فرهنگ آنها. روسیه در این شرایط در چارچوب اتحادیه گمرکی یک حامی و منجی به شمار می رود».

غرب نیز برنامه های خود را برای اوکراین آماده کرده است. اختلافات بین قومی و جنگ داخلی پیامدهای سیاست های ناسالم واشنگتن علیه روسیه است. یوری گارادننکو سیاست دان اوکراینی در این رابطه می گوید: «هم اکنون تهاجم مستقیم امریکا علیه روسیه مشاهده می شود. همه آنچه که در اوکراین رخ می دهد به دلیل مخالفت با روسیه است. امریکا می خواهد که رقیب اصلی خود در منطقه یعنی روسیه را حذف کند. آنها نمی توانند مستقیم به روسیه حمله کنند، پس سعی می ورزند از طریق مخالفان و از طریق میدان بالوتنی عمل کنند، اما کاری از پیش نخواهند برد. به همین خاطر آنها سعی دارند ثبات را در کشورهای همسایه روسیه بر هم بزنند. سرحدات باز است و مشکلات اقتصادی در مرحاه اول بر روسیه تاثیر میگذارد».

ایالات متحد امریکا از روش های امتحان شده استفاده میکنند. در خصوص جنگ افروزی بین اقوام آنها به خوبی در عراق عمل کرده ا ند. گارادننکو می گوید که بعید است امریکا به اوکراین اکتفا کند. هر یک از کشورهای آسیای مرکزی می تواند هدف بعدی امریکا باشد.
کاملاً مطالعه گردد: http://dari.ruvr.ru/2014_05_10/272223137/

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news