هشدار پناهجویان معترض افغان در ترکیه در مورد وضعیت بحرانی اعتصاب کنندگان

af.ref.turkia

هشدار پناهجویان معترض افغان در ترکیه در مورد وضعیت بحرانی اعتصاب کنندگان

بصیر سیرت – استکهلم
جمعه ٠٩ جوزا ١٣٩٣ ساعت ١٣:٣٧

آژانس خبری بخدی

بدنبال وخیم شدن وضعیت حداقل یک نفر از اعتصاب کنندکان غذا٬ پناهجویان معترض افغان در ترکیه به وزارت امور خارجه افغانستان هشدار داده است.

 وضعیت صحی حداقل چهار اعتصاب کننده غذا٬ وخیم خوانده شده است
علی حکمت هماهنگ کننده اعتراض پناهجویان افغان در ترکیه به خبرگزاری بخدی گفت: ̎هفت نفر از پناهجویان اعتصاب غذایی کردند٬ هشت روزاست که چیزی نخوردند٬ وضعیت صحی اکثر آنها وخیم است٬ یک خانم را دیروز به بیمارستان منتقل کردند٬ اگر برای اینها مشکلی پیش بیاید٬ مسوول آن وزارت امور خارجه افغانستان و کمیساری پناهندگی سازمان ملل هستند.̎
هفت نفر از معترضان از هشت روز بدین سو با دوختن لب هایشان اعتصاب غذا کردند٬ این برای دومین بار است که در دو مرحله پناهجویان معترض افغان در ترکیه اعتصاب غذا می کنند.
از چهل و هفت روز بدین سو٬ ده ها پناهجوی افغان در انقره پایتخت ترکیه به سبب آنچه آنها عدم رسیدگی به امور پناهندگی شان می خوانند٬ اعتراض کردند.
پناهجویان معترض٬ کمیساریای پناهندگی سازمان ملل در ترکیه را به برخورد دو گانه با پناهجویان متهم کرده اند.
معترضان می گویند که از دو سال بدین سو٬ کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به دوسیه های پناهندگان افغان در ترکیه رسیدگی نمی کند.
آنها با متهم کردن این اداره سازمان ملل به سیاست یک بام و دو هوا می گویند که برخورد تبعیض گرایانه و دو پهلوی سازمان ملل٬ تمامی پناهجویان افغان در ترکیه را در بلاتکلیفی قرار داده است.
میانجی
علی حکمت می گوید که از ۴۷ روز بدین سو٬ روزانه به طور اوسط از ۱۵۰ تا ۲۰۰ پناهجوی افغان در محل اعتراض حضور دارند و به گفته او در این مدت بیش از شش هزار پناهجو در اعتراض شرکت کردند.
حکمت به خبرگزاری بخدی گفت: ̎دیگر حوصله ما سر رفته است٬ باید وزارت امور خارجه افغانستان مداخله کند تا این اعتراض خاتمه پیدا کند.̎
به گفته حکمت٬ معترضان از خواسته های شان کوتاه نمی آیند و ادامه این وضعیت به نفع پناهجویان و وزارت خارجه افغانستان نیست.
او گفت: ̎ما توان خود را مقایسه کردیم و تا مرحله آخر ادامه خواهیم داد که باید پاسخ بگیریم ولی نمی خواهیم که مردم بیشتر از این رنج بکشند بالاخره باید راهی برای این بن بست پیدا شود.̎
حکمت می گوید که بارها تلاش کرده با سفارت افغانستان در انقره تماس بگیرد اما موفق به انجام این کار نشده٬ او تایید کرد که فقط یک بار از شروع اعتراض یک کارمند سفارت افغانستان با پناهجویان معترض صحبت کرده است.

هماهنگ کننده اعتراض افغان ها در انقره از وزارت امور خارجه افغانستان خواست که برای پایان دادن به اعتراض وارد عمل شود و با معترضان تماس بگیرد.

حکمت گفت٬ کسانیکه سنگ ملت را به سینه می زند و داد از عدالت می زنند٬ گوش شان ناشنوا شده و فریادهای پناهجویان معترض در ترکیه را نمی شوند.
ظاهرا اشاره او به نامزدان ریاست جمهوری است که در این روزها سرگرم کمپاین انتخاباتی هستند.
واکنش وزارت امور خارجه افغانستان
وزارت امور خارجه افغانستان اما می گوید که پناهجویان معترض تماسی با این وزارت نگرفته اند.
سراج الحق سراج معاون سخنگوی این وزارت به خبرگزاری بخدی گفت: ̎درخواست پناهجویان معترض در ترکیه به ما نرسیده است. در صورتی که آنها خواسته های شان را با ما شریک کنند با آنها کمک خواهیم کرد.̎
آقای سراج تاکید کرد که وزارت امور خارجه هیچ مکتوب و در خواستی از جانب پناهجویان معترض مبنی بر مداخله وزارت امور خارجه برای پایان دادن به اعتراض دریافت نکرده است.
پیشتر این وزارت گفته بود که صلاحیت بررسی پرونده های پناهندگی به عهده کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل است و این وزارت نمی تواند در این مورد مداخله کند.
علی حکمت٬ هماهنگ کننده اعتراض پناهجویان افغان در ترکیه اما می گوید که این وظیفه وزارت امور خارجه است که از اتباع خود در خارج از کشور حمایت کند.
او گفت: ̎وزارت امور خارجه افغانستان ما را به حاشیه رانده٬ دست ما از آسمان کوتاه است و پای مان از زمین٬ تمامی پناهجویان حمایت وزارت امورخارجه کشورشان را دارند اما ما به دری نا امیدی خوردیم.̎
به گفته او٬ پناهجویان افغان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ سه بار به عنوانی بان کی مون٬ سرمنشی سازمان ملل نامه سرگشاده فرستاده اند اما هنوز جوابی دریافت نکرده اند.
پناهجویان معترض در حال حاضر مصروف جمع آوری امضا برای سرمنشی سازمان ملل است تا اگر به خواسته های شان رسیدگی شود.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news