فرار رئیس بانک ملی و رئیس کابل بانک نو بعد از بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک از کشور

bank-1

 

محب‌الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی غازی رئیس کابل بانک نو پس از حکم رئیس جمهور درباره‌ی کابل بانک از کشور فرار کردند.

لوی سارنوالی می‌گوید که پس از صدور جلب این دو بدهکار کابل بانک آنان به بهانه رخصتی از کار فرار کرده‌اند.

لوی سارنوالی می‌افزاید که هریک از این دو بربنیاد فیصله‌ی دادگاه ویژه به سه سال زندان و یک سال حبس تنفیذی محکوم شده بودند.

در همین حال تاکنون هفت تن از بدهکاران کابل بانک بازداشت شده‌اند و یک تن دیگر آنان که رئیس استخبارات مالی بانک مرکزی بوده است به تازه‌گی ۱۲هزار افغانی جریمه‌اش را پرداخته است.

حکم رئیس جمهور اشرف غنی درباره‌ی بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک، بدهکاران این بانک را دست و پاچه کرده است.

کسانی که پول کابل بانک را حیف و میل کرده‌اند و بربنیاد حکم دادگاه محکوم به زندان بوده‌اند تا چند روز قبل به کارشان در کابل بانک نو و بانک ملی ادامه می‌دانند .

محب‌الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی غازی رئیس نوی کابل بانک دوتن از بدهکاران کابل بانک پس از حکم رئیس جمهور غنی درباره‌ی بازگشایی پرونده‌ی کابل بانک به بهانه رخصتی از کار رخصت گرفته‌اند و به خارج کشور رفته‌اند، لوی سارنوالی می‌گوید که این افراد فرار کرده‌اند .

رحمت‌الله نظری معاون لوی سارنوالی در این باره اظهارداشت: “محب‌الله صافی رئیس بانک ملی و مسعود موسی غازی رئیس کابل بانک نو رخصت گرفته‌اند و از کشور فرار کرده‌اند، هر دوی اینان بربنیاد حکم محکمه‌ی ویژه به سه سال زندان و یک سال حبس تنفیذی محکوم شده‌اند”.

لوی سارنوالی می‌افزاید که مصطفی مسعودی آمر استخبارات مالی بانک مرکزی که ۱۲هزار افغانی جریمه نقدی شده بود، پس از حکم رئیس جمهور این جریمه را پرداخت کرده است.

پولیس کابل می‌گوید که از میان ۱۸ بدهکار کابل بانک تاکنون هفت تن آنان از سوی پولیس کابل بازداشت شده‌اند و دو تن آنان را یکی از سفارت‌ها تضمین کرده است.

پولیس کابل می‌گوید که دیگر بدهکاران این بانک در بیرون از کشور هستند و باید از راه‌های دیپلماتیک و پولیس اینترپل بازداشت شوند .

جنرال فرید افضلی رئیس تحقیقات جرم‌های جنایی فرماندهی پولیس کابل در این باره گفت: “ما هفت تن را براساس فهرستی که به ما داده شده بود، دو تن به ضمانت یکی از سفارتخانه‌ها رها شدند و دو تن دیگر به خارج رفته‌اند و دیگر افراد مشمول این فهرست در خارج از کشور هستند .”

وی ادامه داد: “براساس اطلاعاتی که ما داریم، رئیس بانک ملی و رئیس کابل بانک نو با اجازه‌ی وزارت مالیه در یک سفر رسمی به خارج از کشور رفته‌اند”.

رئیس جمهور اشرف غنی در نخستین گام‌ برای مبارزه با فساد، پرونده‌ی کابل بانک را بازگشود و دستور داد تا در این زمینه بررسی‌ها از سر گرفته شود.

بربنیاد دستور رئیس جمهور؛ لوی سارنوالی باید تا ۱۵ روز از صدور فرمان، تمامی کسانی را که در بحران کابل بانک دخیل هستند شناسایی و بازداشت کند و این مهلت اکنون به پایان رسیده است .

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news