دریا کارزار خون به راه انداخت

دریا کارزار خون به راه انداخت

 

 
هشت صبح کابل:
 فرهاد دریا از چهره های سرشناس و مشهور موسیقی کشور، در اقدامی بی سابقه کارزار به سربازان اردوی ملی را به راه انداخت. دریا در نخستین روز کارزار، خود در حضور رسانه ها خون داد و از مقام ها و مردم افغانستان خواست تا به محافظان صلح و امنیت کشور خون دهند.
کارزار دریا بی پاسخ نماند و چندین تن از مقام های دولتی، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و حتا سربازان اردوی ملی به این کارزار پیوستند و هزاران سی سی خون را به زخمی های اردو اهدا کردند.
نخستین روز کارزار از شفاخانه چهارصد بستر سردار داوود آغاز شد، جایی که زخمی های اردوی ملی در آن مداوا می شوند. این کارزار زمانی آغاز شده که تلفات اردو و پولیس افزایش یافته است. جنرال ظاهر سخنگوی وزارت دفاع گفت فرهاد دریا با این کارزار، جان سربازانی را نجات می دهد که در جبهات جنگ زخمی شده اند و حیات شان به رسیدن خون کافی وابسته است.

Comments are closed.


Hit Counter provided by technology news